D U C H O V N É   C V I Č E N I A -  PRE BISKUPOV A KŇAZOV  

separator.png

Ľubomír Stanček - Budete mojimi svedkami - duchovné cvičenie pre biskupov