separator.png

      DUCHOVNÉ CVIČENIE  

 separator.png 

 

1. Kto som, čo som, na čo som | 2/1 Čo odo mňa žiada Ježiš | 2/2 Čo odo mňa žiada Ježiš | 2/3 Čo odo mňa žiada Ježiš | 2/4 Čo odo mňa žiada Ježiš | 2/5 Čo odo mňa žiada Ježiš | 3. Svätosť duše i tela | 4. Panna Mária | 5. Hriech | 6. Svätá spoveď | 7. Moja Panna Mária | 8. Nedeľa - deň Pána | 9. Byť svedkom Eucharistie | 10. Čo pre mňa znamená Božie slovo? | 11. Smrť

cd5evanjelizacia.eu.jpg

separator.png


oamdg.jpg