evanjelizacia.eu.png 

INÉ UDALOSTI 

evanjelizacia.eu.png

 
 História Bošáckej doliny č. 1/2 - r. 1988                                         História Bošáckej doliny č. 2/2 - r. 1988

Milí priatelia, čas veľmi rýchlo plynie, chcem vám predstviť jednu z krásnych dolín na Slovensku - Bošácku dolinu obrazom i zvukom, jej históriu a jej skutočnosť z roku 1988. Zaiste sa odvtedy, čo vznikol tento dokument, veľa nielen na obraze doliny zmenilo. Aj vy samotní rodáci z Bošáckej doliny si môžete pri tomto dokumente zaspomínať a porovnať so súčasným stavom. Prajem vám pekné chvíle pri tejto amatérskej nahrávke.

  
Sv. Mikuláša - Bošáca - r. 1988                                                         Požehnanie adventného venca - Bošáca - r. 1988

 
Jasličková pobožnosť - Tr. Bohuslavice - r. 1988                         Jasličková pobožnosť - Bošáca - r. 1988

 
Akadémia k Panne Márii - Bošáca - r. 1988                                   Ukončenie Mariánskeho roku - Bošáca - r. 1988

Adorácia pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou

 
1. sväté priijímanie - Nová Bošáca - r. 1988                                  1. sväté priijímanie - Nová Bošáca - r. 1989

  
1. sväté priijímanie - Nová Bošáca - r. 1990                                    1. sväté priijímanie - Nová Bošáca - r. 1991

  
Rozlúčková sv. omša - Nová Bošáca - r. 1991                               Rozlúčkové sv. omše - Bošáca a Tr. Bohuslavice - r. 1991

 
Ekumenické popoludnie - Nová Bošáca, Španie - r. 1991          Zájazd Rim - Neapol - Pompeje - Ravenna - r. 1988

45. výročie posvätenia Kostola sv. Cyrila a Metoda v Novej Bošáci