K N I H Y 

 separator.png

HOMÍLIE   |   VEDECKÉ  |   ROMÁNY   |  ZBORNÍKY A ČLÁNKY  |  HERBÁR MYŠLIENOK

separator.png

              lubomir_stancek_duchovne_cvicenie_svatost_radost_v_bohu.jpg         rozpravat_sa_s_bohom_lubomir_stancek.jpg         smrt_nasa_kazdodenna_obalka_julia_kubicova_ps.jpg

evanjelizacia.jpg
    vsedne_dni_s_bozim_slovom_2._lubomir_stancek_julia_kubicova_ps.jpg herbar_myslienok_lubomira_stanceka__ps.jpg marek_slovom_-_lubomir_stancek_-_ps.jpg herbar_myslienok_lubomira_stanceka_5__rgb_.jpg mama_a_syn_l_stancek_juli_kubi_ps.jpg herbar_myslienok_6._ps.jpg   

separator.png

Požehnaníe jubilejnej 100-tej knihy P. Prof. Ľubomíra Stančeka, CM
Mons. Štefanom Sečkom dňa 19.6.2010 v Bijacovciach

evanjelizacia.jpg

Recenzie:

Knihy Radovať sa s Bohom, ISBN 978-80-970821-6-9, na s. 313 v zb.: W blasku miɬości. Wrocɬavewk 2012 na s. 82 - 95

Knihy Rozprávať sa s Bohom, ISBN 978-83-61609-22-3, na s. 321 v zb.: W blasku miɬości. Wrocɬavewk 2012 , s. 321

Knihy Zobuď slovom, ISBN 978-80-970281-5-2, v knihe Pedagogika religii w kontekscie edukacijnym, ISBN 978-83-61609-17-9, Wrocɬavewk 2011 na s. 299, i 320, i 321

Knihy Rétorika a jaj praktiky, ISBN 978-0280-9-6, v knihe Jasnogórskiego apelu pripomieniowanie, Wrocɬavewk 2010, ISBN 978-83-07-0 na s. 157

Knihy Nesmieme mlčať nad slovom, ISBN 978-80-970281-2-1, v knihe Pedagogia afirmacii czɬowieka jako osoby, Wrocɬavewk, 2011, ISBN 978-83-61609-13-1 na s. 267

Citácie: Ľubomír Stanček: v knihe W blasku miɬości, Wrocɬavewk, 2012, na s. 82, 83, 314.