Kontakt

P. prof. Ľubomír Stanček PhD., CM,  Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, Ul. Sv. Vincenta 1, 820 12 Bratislava 212

0907 54 14 54 | evanjelizacia@evanjelizacia.eu

separator.png

lubomir_stancek__omsa.jpg     vincentini_bratislava_lubomir_stancek.jpg      

Ak máte záujem odoberať denné meditácie Ľubomíra Stančeka na Váš email (zadarmo), pošlite svoju e-mailovú adresu na:
evanjelizacia@evanjelizacia.eu

bijacovce_misijny_dom.jpg    2426_big.jpg

- bývalé trvalé bydlisko v Bijacovciach

    
Stavba Misijného domu v Bijacovciach                                             Posviacka Misijného domu v Bijacovciach