Meditácia na dnes

Meditácia Ľubomíra Stančeka

separator.png

Streda 12. týždňa v Cezročnom období | Mt 7, 15-20
PO OVOCÍ ICH POZNÁTE

 

YT | GTV | audio- kniha ČNOSTI