Meditácia na dnes

Meditácia Ľubomíra Stančeka

separator.png 

Utorok 17. týždňa v Cezročnom období | Mt 13,36-43
ZOZBIERAŤ KÚKOĽ Z KRÁĽOVSTVA


YT | GTV | HRIECH/ZLO