Meditácia na dnes

Meditácia Ľubomíra Stančeka

separator.png

Streda 7. týždňa v Cezročnom období | Mt 16, 13-19
DAŤ PREDNOSŤ INÝM


YT | GTV