O M Y L

 

  • Utrpenie vraj oslabuje, ponižuje a niekedy hanobí ľudskú bytosť; vraj robí človeka úplne závislým od iného človeka - je to kameň úrazu všetkých múdrostí aj náboženstiev; tie najopatrnejšie sa robia, že ho nevidia, obchádzajú ho. Takéto zmýšľanie je však neospravedlniteľné a nezlučiteľné s predstavou Boha, čo znamená, že v našej úbohej bytosti je každý nedostatok formou Božej prítomnosti - kto toto nechápe, nikdy nepochopí kresťanstvo.
     
  • Odmietli sme mnohých ľudí, ktorých Boh použil a preto vieme, ako veľa toho nevieme.
     
  • Niektorí strávia celú svoju mladosť v neužitočných záujmoch, nakoľko sa celkom zameriavajú na osvojovanie si učenia takej múdrosti, ktorú Boh nazýva nerozumnosťou.
     
  • Ľudia si často dodávajú odvahu tým, že zmenšujú hroziace nebezpečenstvo, že si nahovárajú, akoby bola okolo samá istota.
     
  • Ach, aký lahodný zvuk sveta: peniaze voňajú mocou a bezstarostným životom.
     
  • Ježiš nie je proti múdrosti a rozumu, ale je proti pýche a namyslenému mudrovaniu, ktoré je najčastejšie obyčajnou hlúposťou.
     
  • Násilne odstraňovať zlo, môže pôsobiť škodu aj na dobrom.
     
  • Neraz kritici a ohovárači čnosti vychádzajú z nepochopenia, z vymysleného prekrucovania veci, takže pohŕdajú nie pravou čnosťou, ale jej karikatúrou. Ale nemožno poprieť, že neraz ju prekrútili slovom alebo skutkom práve tí, ktorí ju mali stelesniť v plnej zhode s pravdou, no namiesto toho, dali príležitosť k útokom na ňu.
lubomir_stancek_citat4.jpg
 
  • Niekedy stačí jedno zlé rozhodnutie a ublížime mnohým.
     
  • Pohŕdame Ježišovými milosťami; používame ich na to, aby sme ho urážali...
     
  • Aj našim problémom sa môže stať, že Ježiša začneme vnímať ako podomového predavača, ktorý prichádza, aby ponúkol najnovšiu encyklopédiu morálnych zásad v bláhovej viere, že keď ju vyjadrujete s dostatočnou silou presvedčenia, že nedokážeme ponuke odolať...
     
  • Chytráctvo svojho “ja“ je nerozumné nazvať múdrosťou.
     
  • V Bohu je dynamika, ktorú hľadá dnešný svet, no nenachádza ju, lebo si myslí, že dynamika sa nachádza v materializme; ten však nakoniec úplne neosobne sklame každého, kto doň vkladal dôveru...