separator.png

                    POZNAŤ SEBA SAMÚ podľa vzoru sv. Luisy de Marillac  

 separator.png 

 

   
1. Lujza de Marillac a význam duchovného vedenia 1/2                2. Lujza de Marillac a význam duchovného vedenia 2/2

   
3. Hodnota duchovnej identity v 2 duchovných rodinách 1/2         4. Hodnota duchovnej identity v 2 duchovných rodinách 2/2   

   
5. Luisa de Marillac a vzťah k vedeniu spoločnosti                        6. Luisa de Marillac a kňazi Misijnej spoločnosti 

   
7. Lujza de Marillac vidí v Misijnej spoločnosti vec Božiu              8. Vzťahy Lujzy de Marillac k okoliu 

   
9. Kto chce osloviť, musí poznať                                                    10. Naše miesto je medzi ľuďmi

2. časť
separator.png 

   
11. Naše poslanie je i liečiť                                                             12. Dcéra kresťanskej lásky a vzťah k laikom

   
13. Po ceste matky Luisy de Marillac 1/2                                       14. Po ceste matky Luisy de Marillac 2/2

   
15. Dcéra kresťanskej lásky a stretnutie s Bohom 1/2                   16. Dcéra kresťanskej lásky a stretnutie s Bohom 2/2

   
17. Je perspektíva pôsobenia DKL v budúcnosti? 1/2                   18. Je perspektíva pôsobenia DKL v budúcnosti? 2/2


19. Naše miesto je v Cirkvi