Pozri dolu: AKO TVORIŤ HOMÍLIU
separator.png

Poznámky k homíliám - cyklus "A"


separator.png

Homílie A - r. 2012  Viac informácií tu.


separator.png

Homílie A - r. 2007  Viac informácií tu.


separator.png

Homílie A - r. 2004  Viac informácií tu.


separator.png

Homílie A - r. 2000  Viac informácií tu.


separator.png

Poznámky k homíliám Viac informácií tu.