separator.png

                    SVÄTOSŤ REHOĽNEJ SESTRY  

 separator.png 

 

     
1/15 Úvod | video: Betánia kostol sv. Lazara 2/15                          2/15 Nákazlivá svätosť | video: Hora Blahoslavenstiev

separator.png

     
3/15 Svätosť tela a duše | video: Hora Tábor                                4/15 Dokonalosť | Tabgha kostol rozmnoženia chleba
 separator.png
     
5/15 Posväcujúca milosť | video: Kaplnka primátu sv. Petra        6/15 Byť s Ježišom celá | video: Jeruzalem

separator.png
     
7/15 Sviatosti | video: Rieka Jordán, Kafarnaum synagóga           8/15 Hriech | video: Bazilika Božieho hrobu v Jeruzaleme      

separator.png
     
9/15 Prežiť bez hriechu | Via Dolorosa - krížová cesta             10/15 Náplň duchovného života | Bazilika usnutia Panny Márie

separator.png
     
11/15 Po spovedi | video: Jeruzalem Golgota                                12/15 Svätosť musí mať Ducha | Kána Galilejská

separator.png
     
13/15 Rozhovor o svätosti | Bazilika Zvestovania Pána               14/15 Viera, Nádej, Láska | Getsemanská záhrada

separator.png

15/15 Život - cesta k svätosti | Kostol Pater Noster