Pozri dolu: AKO TVORIŤ HOMÍLIU
separator.png

 
Notre-Dame Trenčín 26.8.2012                                                    Požehnanie jubilejnej 100-tej knihy 19.6.2010

separator.png

CEZROČNÉ HOMÍLIE

Homílie r. 2012: A | B | C  Viac informácií tu.


 separator.png

SVIATOČNÉ HOMÍLIE

Homílie r. 2012: Advent | Vianoce | Pôst | Veľkonočné obdobie  Viac informácií tu.


 
Jarná púť Živčáková 25.5.2014                                                    1. sväté prijímanie Nová Bošáca

separator.png

TÉMATICKÉ HOMÍLIE

Homílie r. 2007: Krédo - Apoštolské vyznanie viery | Sviatosti | Sedem hlavných hriechov | Šesť hlavných právd | Pätoro cirkevných prikázaní | O Božom slove | Desatoro | Sedem darov Ducha Svätého | Čnosti  Viac informácií tu.


separator.png

PASTORAČNÉ HOMÍLIE

Homílie r. 2003: Krst | Sobáš | Pohreb  Viac informácií tu.


separator.png

SOBÁŠNE HOMÍLIE

Homílie r. 2003  Viac informácií tu.


separator.png

POHREBNÉ HOMÍLIE

Homílie r. 2003  Viac informácií tu.