separator.png

                    ZMYSEL NÁŠHO ŽIVOTA  

 separator.png 


    
1. Zmysel nášho života                                                                   2. Čnostný život je provokácia diabla

    
3. Ako sa máme brániť proti náruživostiam a zmyslom                  4. Ako byť pánom svojich slabostí, náklonností a hnutí

   
5. Boj proti sebe samej                                                                  6. Sestra svetá vs svetská

   
7. Sľub poslušnosti                                                                         8. Zachovávanie predpisov (podriadený a predstavený)

   
9. Jednoduchý a slávnostný sľub chudoby                                    10. Sľub čistoty

   
11. Číhajúce nebezpečenstvá v rehoľnom stave                           12. Lieky proti klamlivým predstavam o sebe                         

litanie_pokory_juli_kubi.jpg