Zoznam evanjelií pre všedné dni, nedele a sviatky
 

separator.png

MATÚŠ  |  MAREK  |  LUKÁŠ  |  JÁN  |  NEDELE & SVIATKY 

separator.png                 Memento pre každého z nás:


Pri ceste do kostola si nezabudnime položiť otázky:


NA ČO A PRE KOHO TAM IDEM? S AKÝM ÚMYSLOM TAM IDEM?


Prežiť sv. omšu nie je iba „odsedieť, odstáť, či vypočuť si“ slová kňaza,
ale je to aktívne osobné prednesenie svojich prosieb, vďakyvzdávaní a odprosení Bohu.


Kto prežije sv. omšu tak ako ju má, odíde domov s JEŽIŠOVÝM POŽEHNANÍM.