Meditácia na 20.05.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Bernardín Sienský, kňaz | Jn 21,15-19

separator.png
Litánie loretánske „Matka Stvoriteľa"

Milujme Stvoriteľa
 

Počas tohto príhovoru, ktorý bude trvať asi 10 minút, sa na svete narodí asi jedenásťtisíc detí a zomrie asi deväťtisíc. V týchto minútach sa udeje na svete veľmi mnoho. Časť obyvateľov zeme sa ukladá na odpočinok, časť vstáva, časť prežíva pravé poludnie. Niekde prší, inde zasa páli slnko. A to je len naša zem. To sa deje len na planéte Zem, ktorá obieha okolo Slnka, ktoré je oveľa väčšie ako zem, a nepomerne malé k slnkám, ktoré sú ďalej vo vesmíre. A preto dnes chceme vzdať úctu a obdiv Stvoriteľovi, a aj Matke Božej, ktorej Cirkev dáva titul „Matka Stvoriteľa". Pán Ježiš sa aj nás, keď uvažujeme o veľkom vesmíre, pýta ako Petra apoštola, ktorého chcel poveriť dôležitou úlohou: „Miluješ ma väčšmi ako títo?" (Jn 21,15).

Peter pri prvom rybolove spozná svoju hriešnosť. Pri tomto druhom mu Ján pripomína: „Pán je to" (Jn 21,7). Petrova láska dozrela. Boh veľmi miloval svet, keď ho stvoril. Dnes my, tak ako aj tí pred nami a tí, čo budú po nás, obdivujeme poriadok, harmóniu, krásu diela Boha-Stvoriteľa. V tom vidíme Boha-lásku. Toto dielo najviac milovala Panna Mária, ktorá dala Božiemu Synovi život. Keď obdivujeme prírodu vo svojom okolí, môžeme k tomu daru nájsť ešte bližší vzťah, byť ešte vďačnejší, keď my veriaci kresťania katolíci si cez Pannu Máriu nájdeme cestu sa Bohu ešte viac poďakovať. Rovnako aj poprosiť o silu túto krásu si chrániť. Panna Mária je vrchol božieho stvorenia. Ju si Boh stvoril ako dušu čistú, svätú a dokonalú. V Panne Márii obdivujeme Boží stvoriteľský plán. Práve v Panne Márii si uvedomujeme a máme istotu, že je „Matkou Stvoriteľa" a zároveň i našou Matkou. Keď sa v prírode modlíme ruženec, nič nám nebráni obdivovať jej krásu a cez Pannu Máriu ešte viac získavať radosť z Božieho stvorenia. Tak môžeme aj vo voľnej prírode cez Pannu Máriu získavať nové impulzy radostného života tu na zemi a tešiť sa na krásu, ktorú nám pripravil Boh po smrti, keď vytrváme v dobrom až do konca.

Vo svojom okolí sledujeme aj devastáciu prírody. Ničí sa vzduch, voda, všetko. To nám pripomína hriech. Kto miluje Boha, ten neničí dielo Božie. Hriech ničí Božie dielo, teda aj dušu človeka. Je správne, keď si dielo Božie, teda aj svoju dušu vieme chrániť. Je správne, keď si všímame Pannu Máriu a prosíme ju o silu vytrvať v dobrom, chrániť si svoju dušu pred devastáciou hriechu. Svätý Bernard Sienský je autorom znaku „IHS", čiže „Ježiš, hriešnikov Spasiteľ". Vieme o ňom, že často hovoril, že sa nenarodil svätý, ale že sa svätým chce stať. A to je oslovením aj pre nás. Hriech ničí, Ježiš hriešnikov spasil. Po príklade Bernarda sa často modlíme ruženec, pretože je to mocná zbraň proti hriechu, je to prostriedok posily. Svätý Bernard mal príbuznú, staršiu dámu, ktorá sa v dobrom starala o neho. Raz po takej mravokáznej reči od nej jej hovorí: - Tak sa maj dobre! Ja idem ku svojej „najmilšej!" – Tá od prekvapenia, že jej slová vyšli naprázdno, dala Bernardína špehovať. Ešte viac bola však prekvapená, keď uvidela, že Bernardín zamieril do kostola Panny Márie a strávil tam dlhú dobu. To bolo stretnutie s jeho najväčšou láskou. A teda bola už spokojná. 

A čo naša Matka, Panna Mária? Je spokojná? Ona nás nemieni špehovať. Je však spokojná, keď milujeme Boha, svojho Stvoriteľa. Počas dnešného zamyslenia, ktoré trvalo len pár minút, sa vo svete i vo vesmíre udialo mnoho. Najdôležitejšie je to, čo sa udialo v našom vnútri. Vďaka ti, Mária. Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012