Meditácia na 01.07.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Ľubor, sv. Teobald | Mt 9,1-8

separator.png

Prázdniny a svätosť
 

Hádam pre všetkých študentov a žiakov sú prázdniny dňami, na ktoré a tešia. Učitelia vedia, že posledné dni školského roka sú dni plánov, kde a s kým pocestujú, a tiež s kým sa tam stretnú a podobne. Je to vždy na konci roka akési fluidum očakávania a priania. Väčšina študentov a žiakov strávi prázdniny doma. Nemusia chodiť do školy, ale aj domov sa im po niekoľkých dňoch preje, zovšednie, už sa nechce len spať, či sedieť pri televíznej obrazovke. a práve týmto chlapcom a dievčatám chcem navrhnúť na tieto prázdniny jednu vec. Viem, že u mnohých nepochodím hneď na začiatku a ďalší odpadnú po čase. Chcem vás všetkých pozvať prežiť tieto prázdniny s Ježišom. Skôr, ako by sme dali odpoveď, zamyslíme sa nad dnešným evanjeliom.

Začína tak aktuálne: „On nastúpil na loďku, preplavil sa na druhý breh a prišiel do svojho mesta" (Mt 9,1).

Vieme, že Ježiš počas troch rokov nepobudol dlhší čas na jednom mieste. Za tri roky prešiel viackrát Palestínu od severu k juhu. Viackrát navštívil Jeruzalem a často sa vracal k Tiberiadskému jazeru. Cestou sa zastavuje nielen v Káne Galilejskej, Naime, Kafarnaume, ale aj v iných mestách a dedinkách. Je muž činu. Vidíme to z jeho činnosti; učí, uzdravuje, a dokonca odpúšťa hriechy.

Ježiš aj nás pozýva k aktívnej činnosti. Vieme, že keď chceme dosiahnuť niečo veľké, vyžaduje to aj odvahu. Často sme už vo svojom živote chceli niečo dokázať. A práve teraz sa môžeme o niečo také pokúsiť, a to hneď od začiatku tohoročných prázdnin. Prežiť prázdniny s Ježišom. Verím, že rodičia vám nebudú prekážať, práve naopak, dobre by bolo ich na začiatku poprosiť, aby vás, keď opadne prvé nadšenie, povzbudili a napomenuli. Prežiť tieto prázdniny tak, že Ježiš bude mať zo mňa skutočnú radosť. Budem využívať slnko, vodu, oddych, a dokonca môžem i cestovať, dlhšie spať, hrať sa, ale urobím všetko v tom duchu, že nespácham ani jeden vedomý ťažký hriech. Času bude veľa, príležitostí spáchať hriech ešte viac ako počas školského roka, počas bežného života. Ako začať a prečo?
Najprv prečo. Človek, keď dokáže niečo veľké, môže sa z toho tešiť dlhú dobu. Keď sa vám podarí prežiť prázdniny a dovolenku takto, budete si môcť v živote povedať: Ja som vtedy prežil prázdniny s Ježišom – a to nie je maličkosť. Ako na to? Najlepšie si na papier alebo do kalendára treba značiť všetko hneď od začiatku. Ranné vstávanie. Hneď po prebudení kľaknem si a krátko sa pomodlím, a to skôr, akoby som začal robiť čokoľvek; umyť sa, obliecť, najesť sa... Čo a koľko sa pomodlím, to nechám na slobodné rozhodnutie v tejto chvíli. Pripomeniem si, že kto si koľko poprosí, toľko aj dostane. Ranná modlitba zaiste mnohým nebude robiť problém, ale horšie to bude s modlitbou pred a po jedle. Tuná si môžeme jeden druhému pomôcť. Na začiatku sa môžeme jeden druhého spýtať, či sme to dnes už urobili. Stačí sa pomodliť jednu modlitbu a tým lenivým stačí sa aspoň prežehnať. Kto z nás by chcel sám seba však nazvať lenivcom? Cez deň je veľa času. Žiaden z vás, žiakov a študentov, nemal by zabudnúť si aj niečo prečítať. V tohoročnom prázdninovom odpočívaní by to mohlo byť Sväté písmo. Tí mladší a slabo čítajúci by si mohli povedať, že chcú prekvapiť spolužiakov na začiatku nového školského roka a popri iných zábavách sa im aj čítanie stane zábavou. Jednu hodinu stačí a nemusí to byť naraz. A aby čítanie prinieslo radosť aj iným, starší žiaci môžu čítať mladším, ktorí ešte nevedia čítať. Čítanie z Písma sa môže ešte doplniť súťažami. Napríklad po prečítaní si zopakujeme, pravda spamäti, čo sme si z textu zapamätali. Po desiatich minútach čítania môžeme si zopakovať, o čom sme čítali. Prípadne môžeme tento text namaľovať.
Takto sa stane cesta s Ježišom cez prázdniny radostnou. Ježiš má radosť, keď si osvojujeme čo najviac vedomostí o ňom. A zároveň je to aj obohatenie pre každého z nás. Keď sa rozhodnete viacerí, dvaja či traja, spoločne čítať Sväté písmo, skúste po prečítaní si text zopakovať, ale tiež sa zamyslieť, čo by ste o tomto texte povedali, keby ste boli na mieste pána farára a mali sa s myšlienkami podeliť s ľuďmi.
Na ceste za Pánom Ježišom by nemal chýbať katolícky pozdrav. Keď pôjdeme po ceste, keď ku niekomu prídeme, keď uvidíme niekoho pracovať, pozdravíme sa po katolícky. Dúfam, že to každý z nás pozná. Tu by som poprosil starších, keby boli tak dobrí, aby tým, ktorí nepozdravia, keď ich stretnú, jednoducho po katolícky pozdravili, hoci ich nepozdravia, prípadne keby dospelí zdravili vtedy mladších. Rovnako vyzývam, aby sme počas týchto prázdnin čo najčastejšie navštívili Pána Ježiša v kostole a tí, ktorí môžu, aby pristúpili ku Sviatosti oltárnej. Času máme dosť a večer cez prázdniny svätá omša je ešte za svetla, takže môžu prísť aj mladší.
Deň zakončíme večernou modlitbou a ľútosťou tak ako pri svätej spovedi. A zdôrazňujem, že do kalendára alebo na papier si zaznačím: Či som sa ráno a večer pomodlil, či som si prečítal zo Svätého písma a koľko minút, koľkokrát som po katolícky pozdravil, a či som bol na svätej omši a svätom prijímaní. Môžem si poznačiť aj to, či som pomohol doma. Toto všetko si dám z času na čas prekontrolovať rodičom. Všetko budem robiť tak, že si nič nepripíšem, čo som neurobil, pretože Ježišovi by sa to nepáčilo. Boh je všade a všetko vidí. Toto všetko bude na konci prázdnin vyhodnotené. Víťaz nemusí byť len jeden, ale dnes vám môžem povedať len toľko, že tí, čo sa zapoja a vytrvajú – neobanujú.- Čakajú ich nielen pekné hodnotné ceny, ale tiež vedomie, že svojej duši získajú mnoho milostí a Pánu Ježišovi spravia radosť. Ešte raz vyzývam všetky deti, študentov, ale aj dospelých prežiť tieto prázdniny s Ježišom.

Povzbudzujme sa a napomínajme. Dodávajme si počas prázdnin odvahu a chuť. Bijacovská mládež i dospelí môžu cez tieto prázdniny získať to, o čo sa ešte doteraz nepokúsili. Ježiš sa už teraz teší, že raz na konci nášho života dostaneme ešte niečo naviac v našom odmeňovaní. Počas prázdnin nás v tom budú povzbudzovať aj naďalej príklady zo životopisov svätých, ktoré si v tomto roku rozoberáme.

Prežiť prázdniny s Ježišom. Keď sa takto rozhodneme, bude to čosi veľké. Súťaž nám neuberie na radosti, ale našu radosť ešte viac obohatí. A vám, ktorí sa chcete takto rozhodnúť, prajem veľa síl a odvahy prekonať seba a získať čo najviac bodov. Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012