Meditácia na 30.12.2016

Meditácia Ľubomíra Stančeka

separator.png

Šiesty deň oktávy narodenia Pána | Mt 2, 13-15. 19-23
Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa 


YT | GTV