Meditácia na 09.01.2017

Meditácia Ľubomíra Stančeka

separator.png

Pondelok 1. týždňa v Cezročnom období | Mk 1, 14-20
DAŤ SA DO DISPOZÍCIE JEŽIŠOVI


YT | GTV