Meditácia na 19.01.2017

Meditácia Ľubomíra Stančeka

separator.png

Štvrtok 2. týždňa v Cezročnom období | Mk 3, 7-12
ČINNOSŤOU NA SEBE SA BLÍŽIME K BOŽIEMU SYNOVI


YT | GTV