Meditácia na 07.02.2017

Meditácia Ľubomíra Stančeka

separator.png

Utorok 5. týždňa v Cezročnom období | Mk 7, 1-13
DÁVAJME SI POZOR NA PRETVÁRKU, BOH VIDÍ DO SŔDC ĽUDÍ


YT | GTV