Meditácia na 19.02.2017

Meditácia Ľubomíra Stančeka

separator.png

6. nedeľa v Cezročnom období | Mt 5, 38-48
ŠIESTY PRÍKAZ DESATORA - JE ŽIADOSTIVOSŤ HRIEŠNA?


YT | GTV | HRIECH