Meditácia na 05.12.2017

Utorok po 1. adventnej nedeli | Lk 10, 21-24

Ježiš v tej hodine zaplesal v Duchu Svätom a povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nevie, kto je Syn, iba Otec, ani kto je Otec, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť." Potom sa obrátil osobitne k učeníkom a povedal: „Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vidíte vy. Lebo hovorím vám: Mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli."

meditacie_ls.jpg

Božia múdrosť

Niektorí z vás sú rodičmi, iní majstrami – odborníkmi vo svojom obore. Už sa vám niekedy stalo, že vám poradilo dieťa, alebo človek, o ktorom ste predpokladali, že z danej oblasti nič nevie? Človeka to niekedy zaskočí a povie si: „Odkiaľ to len vie, veď je ešte malý, alebo v prípade učňa – bez praxe, bez vedomostí.“ V evanjeliu Ježiš zaplesal v Duchu Svätom a povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým“ (Lk 10,21). Ježiš ďakuje za to, čo sa práve stalo s jeho učeníkmi, ktorí sa vrátili z misijnej cesty. Títo jednoduchí ľudia bez vzdelania, ktorými duchovní predáci národa pohŕdali ako masou, títo učeníci sa stávajú Božími spolupracovníkmi, týchto dáva otec synovi, aby Ježiš cez nich uskutočnil svoje veľké poslanie. Medzi Ježišovými súčasníkmi bolo mnoho vzdelaných mužov, znalcov Písma a Zákona, ktorý sa cítili byť odborníkmi v Božích vedách. Tí hľadeli zvysoka na náboženský nevzdelaný ľud. Boh však ukazuje, že jeho dielo záchrany ľudstva v Kristovi nestojí ani na ľudskej moci, ani na ľudskej múdrosti. Záchrana v Kristovi je prejavom Božej moci a múdrosti. Cez najnenápadnejších ľudí Boh uskutočňuje svoje zámery, aby dal spoznať svoju nezávislosť, svoju moc a svätosť. Boh si pre svoje evanjelium volí ľudí jednoduchých a bez osobitného vzdelania, to však nie preto, žeby evanjelium bolo ľahostajne voči rozumu, alebo proti rozumu. Je hlbšie ako rozum človeka, je nad rozumom, tak ako je nad rozumom láska, oddanosť, obetavosť, vernosť a mnohé iné skutočnosti. Evanjelium prevyšuje rozum ešte viac, ako tieto skutočnosti. Žiada otvorenosť celého človeka pre Božie tajomstvo života, pre tajomstvo života v Bohu. V Ježišových slovách niet ani stopy po pohŕdaní rozumom a vzdelaním, či vedou. On poukazuje na to, že Bohu nezáleží na tom, či sme géniovia, alebo len priemerní ľudia, Bohu záleží len na tom či máme otvorené srdce pre evanjelium, či sme ochotní podriadiť úkony rozumu úkonom viery. Pretože rozum nás môže doviesť iba po určitú hranicu poznania Boha, no vierou môžeme obsiahnuť aj to, čo je rozumu nepochopiteľné. Buďme maličkými a pokornými srdcom, aby sme sa neučili len časné skutočnosti, ktoré vyprchajú z našej pamäte, ale skutočnosti. ktoré v spojení s našou vierou nám prinesú večný život. Amen.

YT | GTV