Meditácia na 26.02.2018

Pondelok po 2. pôstnej nedeli | Lk 6, 36-38

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám. Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.“


Pôstne obdobie je tiež čas znásobeného praktizovania milosrdenstva a almužny

A znova hovorí Pán Ježiš, že má to byť milosrdenstvo nie akési dávkované, odmeriavané, zvážené - ale naopak, bez hraníc: Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! Ak sme naklonení zľutovať sa nad africkými či bosnianskymi bedármi, nad žobrákmi, ktorí prehľadávajú nádoby na smetie, tiež nad osudom našich dôchodcov; pýtame sa: ako sa Boh môže na to pozerať, ako mohol toto dopustiť? Ale nie Boh stvoril biedu, to ľudia ju vytvárajú. A voči týmto prejavom biedy nesmieme zaujímať nejaké neutrálne stanovisko. Samozrejme, dištancujeme sa od konania krutých politikov a tvrdých ekonómov, ktorí odsudzujú milióny ľudí na smrť hladom. Ale v takom prípade musíme prejaviť solidaritu s hladujúcimi - a vôbec so všetkými, ktorým môžeme pomôcť tak či onak.

Niekto povie: nemám na to. Ale - ako sa vyjadril Ján Pavol II. - nie ten je bohatý, kto má, ale ten, kto dáva. Počujeme: Dávajte a dajú vám; tak, že bude z čoho dávať - a skúsenosť to potvrdzuje: akosi sa nestáva tým, ktorí dávajú, aby ostali bez ničoho.
Niekto povedal: už som dal, a to neraz. Ale podstatou lásky je to, že jej neubúda: čím viac sa rozdáva, tým viac v nás rastie (A. Kamieńska).
Nakoniec nejde o udeľovanie len materiálnych darov. Ide o to, aby „sme boli spolu" s blížnym v jeho nedostatku; a môže to byť nedostatok ľudskej prítomnosti, kamarátstva, srdca, pochopenia, útechy, vo všeobecnosti žičlivosti. Nakoniec predsa najcennejším darom je človek pre človeka, sám človek, ktorý dáva nie niečo „od seba", ale seba. Keď dávam tak či inak seba — preverujem seba samého, svoju hodnotu. Som toľko hodný, koľko je hodná úľava, ktorú dokážem priniesť a radosť, ktorú dokážem urobiť (S. Garczyňski).

Počujeme, že Kristus kladie dôraz na milosrdenstvo voči duši blížneho: Nesúďte... Neodsudzujte... Odpúšťajte... Takéto milosrdenstvo nás môže viac stáť než kus chleba, časť starého oblečenia či dokonca viacciferná bankovka. Ale koľko stála Krista jeho obeta odpustenia?

YT | GTV | KRÍŽOVÁ ✞ CESTA