Meditácia na 31.10.2018

Streda 30. týždňa v Cezročnom období | Lk 13, 22-30

Cestou do Jeruzalema prechádzal Ježiš mestami a dedinami a učil. Ktosi sa ho spýtal: „Pane, je málo tých, čo budú spasení?“ On im povedal: „Usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo hovorím vám: Mnohí sa budú pokúšať vojsť, a nebudú môcť. Keď hospodár vstane a zatvorí dvere a vy zostanete vonku, začnete klopať na dvere a volať: ‚Pane, otvor nám!‘ A on vám povie: ‚Ja neviem, odkiaľ ste!‘ Vtedy začnete hovoriť: ‚Jedli sme s tebou a pili, na našich uliciach si učil.‘ Ale on vám povie: ‚Ja neviem, odkiaľ ste; odíďte odo mňa všetci, čo pášete neprávosť!‘ Tam bude plač a škrípanie zubami, až uvidíte, že Abrahám, Izák, Jakub a všetci proroci sú v Božom kráľovstve, a vy ste vyhodení von. A prídu od východu i západu, od severu i od juhu a budú stolovať v Božom kráľovstve. A tak sú poslední, ktorí budú prvými, a sú prví, ktorí budú poslednými.“

 

Stále sa usilujte konať dobro

Pán Ježiš nedáva odpoveď na otázku, koľko bude spasených. Miesto odpovede počujeme výstrahu: Usilujte sa vojsť tesnou bránou. Samozrejme, príde pozvaní zo všetkých strán sveta a budú stolovať v Božom kráľovstve . Ale nebudú to nevyhnutne tí, ktorí už tu si sadali za Pánov stôl a vyžívali sa v sladkosti nábožných praktík; ak nekonajú skutky spravodlivosti – môžu počuť: Neviem, odkiaľ ste. Skutky spravodlivosti, skutky – a teda nie len samotné milé, náboženské city. Skutky – a teda niečo, čo nás stojí námahu, obetu, prekonanie ľahostajnosti, lenivosti, pohodlnosti, krivdy či iného odporu. Usilujte sa – hovorí Pán Ježiš. Nehovorí: Staňte sa čnostnými, majte také či iné čnosti, hovorí: Usilujte sa! V tomto jednom slove je pre nás veľká útecha a povzbudenie. Lebo nemálo šľachetných duší upadá pod ťarchou svojej prirodzenosti: neviem byť milá, nemôžem sa naučiť pokore, stále mi chýba trpezlivosť, stále padám a hreším proti láske, poslušnosti, podriadeniu sa Božej vôli... Ale nie pády sú najhoršie. V živote je niečo horšie než neúspechy: horší je nedostatok snahy (F. D. Roosevelt). Pán Boh nás odmení nie za čnosť – ale za námahu a úsilie získať túto čnosť. Námaha a úsilie – to je tesná brána do Božieho kráľovstva. Pán Ježiš svojou obetou otvára túto bránu tým, ktorí sa na takúto námahu podujímajú.

 

YT | GTV