Meditácia na 07.11.2018

Streda 31. týždňa v Cezročnom období | Lk 14, 25-33

S Ježišom išli veľké zástupy. Tu sa obrátil a povedal im: „Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom. A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom. Ak niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie? Aby sa mu potom, keď položí základ a nebude ju môcť dostavať, nezačali všetci, čo to uvidia, posmievať: ‚Tento človek začal stavať, a nemohol dokončiť.‘ Alebo keď sa kráľ chystá do boja s iným kráľom, či si najprv nesadne a neporozmýšľa, či sa môže s desiatimi tisícami postaviť proti tomu, ktorý ide proti nemu s dvadsiatimi tisícami? Ak nie, vyšle posolstvo, kým je tamten ešte ďaleko, a prosí o podmienky mieru. Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom.“


Naša pripútanosť

Kto nemá v nenávisti svojich najbližších - nemôže byť mojím učeníkom. Je to povedané veľmi radikálne a vyžaduje si vysvetlenie. A teda nejde tu, božechráň, o nejaký pocit nenávisti, ale o vnútorné odtrhnutie sa od toho, čo by nás mohlo odvrátiť od Krista, o postavenie lásky k Bohu a Kristovi nad všetko a všetkých, aj nad najbližších. Vysvetlením eventuálnych pochybností môže byť tiež posledná, v tu prečítanom texte, veta Pána Ježiša: Ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom. Všetko, čo má. Nie je niečím zlým niečo vlastniť. Niečím zlým sa môže stať „byť vlastnený". Človek je vlastnený tým, k čomu je príliš pripútaný. Ak je príliš pripútaný - tým samým je zotročený. A pocit zotročenia - či osobou, či vecou - pre niekoho mysliaceho a ambiciózneho nemôže byť žiadnou príjemnosťou či satisfakciou. Každá vec, ku ktorej si veľmi silne pripútaný a o ktorej si sa presvedčil, že bez nej nemôžeš byť šťastný - to je prízrak! (A. de Mello).

Pán Ježiš hovorí o zriekaní sa - a dáva na vedomie, že človek sa môže zriecť všetkého, čo má. Ale ťažko sa zriekame toho, čím sme vlastnení. Nechže teda nás „nevlastní" žiadna stvorená vec, ktorá by nás mohla odlúčiť od Krista.


YT | GTV | zamyslenie z duchovnej obnovy: POSTAVIŤ SA PRED PÁNA