Meditácia na 20.12.2018

Štvrtok po 3. adventnej nedeli | Lk 1, 26-38

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“ Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“ Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Anjel potom od nej odišiel.

 meditacie_ls.jpg

Boh si na dôležitú udalosť dejín spásy vyberá jednoduchého človeka 

Evanjelium nás vedie od udalosti so Zachariášom v jeruzalemskom chráme do nenápadného mesta v Galilei, ktorá bola najsevernejšou časťou Palestíny. Ľud nazýval túto oblasť krajom pohanov - a to práve kvôli množstvu pohanov, ktorí sa tu usadili. Izaiáš prorokoval, že Pán zvelebí pobrežie mora, Zajordánsko, Galileu pohanov. Sem - do tohto kraja, prichádza Božie posolstvo a to do mestečka Nazaret, ktoré bolo historicky bezvýznamné. Ježišov súčasník sa pýta: „Či môže z Nazareta pochádzať niečo dobré?“ Možno práve táto bezvýznamnosť je pravým dôvodom, prečo Boh práve tu začal svoje dielo spásy. Podľa evanjelia, posolstvo do Nazareta prináša ten istý posol, ako pred tým do Jeruzalema Zachariášovi - Gabriel. Tento raz však posol neprichádza ku kňazovi, ale prichádza k jednoduchej žene „Panne zasnúbenej mužovi z Dávidovho rodu, menom Jozef. A meno Panny bolo Mária“ (Lk 1,27). 

V Nazarete sa začínajú plniť záhadné prísľuby. Boh posiela svoje posolstvo Panne. O tejto Panne vieme, že je zasnúbená mužovi. Snúbencom je Jozef, ktorý pochádza z Dávidovho rodu. Pán Boh usporiadal veci tak, aby Máriin syn - pred zákonom syn Jozefov, mohol byť podľa zákona potomok Dávidovho kráľovského rodu. Mesiáš mal byť potomok Dávidov. Dnes je tendencia, že ľudia vyhľadávajú senzácie a často za nimi chodia dlhé trate. Mnoho ľudí chodí na pútne miesta, aby videli nejaké zjavenia. No sú sklamaní, lebo žiadne zjavenie nevideli. Hoci nič nevideli, alebo ak aj niečo videli, čo ešte nemuselo byť zjavenie, ale nejaká sugescia, hneď to idú rozpovedať každému, koho stretnú. My sa snažme, aj keď možno budeme mať nejaké znamenia a zjavenia, čo nie je vylúčené, môžeme sa s tým zdôveriť človeku, ktorý nás pochopí a nechá si to pre seba. Môže sa stať aj to, že sa zdôveríme človeku, ktorý bude na nás pozerať ako na hlúpeho a urobí nás hlúpym aj pred ostatnými. Svoj život prežívajme v utiahnutosti a skrytosti, ako to robila Panna Mária. ...Boh si nás nájde, ako si našiel ju. Nehľadajme okolo seba veľké senzácie, lebo Boh to nemá rád, ale zaoberajme sa viac drobnosťami, lebo z tých rastú veľké veci, ktoré sa budú páčiť nášmu Pánovi. Amen.

YT | GTV | meditácia Ľubomíra Stančeka 2017