Meditácia na 01.01.2019

Panny Márie Bohorodičky | Lk 2, 16-21

Pastieri sa poponáhľali do Betlehema a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané. Po ôsmich dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako sa počal v živote matky.

 meditacie_ls_vianoce.jpg

Fiat Božej vôli

Je tu nový rok. Je krásne, keď si uvedomujeme význam a potrebu poprosiť o Božie požehnanie, ochranu, nové milosti, úspech či zdravie a podobne. Ak sme sa pozabudli, Cirkev nám ako matka pripomína známe slová: „Bez Božieho požehnania, márne sú naše namáhania.“ A tým viac môžeme ako kresťania katolíci byť šťastní, pretože prvý deň roka sme zasvätili tej, ktorá dala život Ježišovi, našej Matke, ktorej dávame titul Bohorodička. Evanjelium hovorí o pastieroch, že sa „potom vrátili, oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané“ (Lk 2,20). Je to výzva aj pre nás, že máme chváliť a oslavovať Boha. Panna Mária je tá, ktorá nám chce pomáhať plniť vôľu Božiu. Tak ako ona nielen vtedy, keď anjelovi povedala svoje “fiat - staň sa“, ale po celý svoj život plní vôľu Božiu.

Rok prijímame ako Boží dar, za ktorý cítime zodpovednosť prežiť ho na oslavu Boha, na úžitok svojich blížnych a svoju spásu. Naše plány nech neobsahujú nič, čo by bolo proti Božím plánom. Vzorom nech sú nám Ježiš a Mária. Obaja splnili vôľu Boha Otca.

Zoberme si Pannu Máriu v tento rok za svoj vzor. Ona nám pomôže žiť v prítomnosti Ježiša Krista. Vieme, že na vlastné skúsenosti, šikovnosť, nadanie sa nemôžeme spoliehať, že pokušení, skúšok nebude menej ako vlani. Žijeme tu len ako pútnici, a tak je správne, že sa zodpovedne aj podľa toho správame. Čas sa nedá zastaviť, ako sa nedá spraviť to, čo sme mali spraviť včera. Čo sa stalo, už sa nemôže zmeniť. Čo nás čaká? To vie len Boh. Budeme však viac a viac bližšie k nemu. Hovorí príslovie, že „svätým nebude ten, kto nie je dobrým človekom“. Je to výzva pozrieť si svoje postoje, názory, svoje vzťahy k ľuďom, veciam, sebe.

Začnime nový rok nie bezducho, nerozvážne, ale s konkrétnymi dosiahnuteľnými predsavzatiami, plánmi, ako napríklad v duchovnej oblasti života zlepšiť sa v modlitbe, pristupovaní ku sviatostiam, účasti na svätej omši, konaní skutkov kresťanského milosrdenstva... O jednom môžeme si byť istí, že keď urobíme, čo je v našej moci, Boh nám pomôže a Panna Mária ešte nikoho, kto ju prosil, nenechala bez pomoci. 365 dní je pred nami. Nie sú ešte poznačené ani dobrom a ani zlom. Bude to taký rok, aký si ho sami spravíme. Pričiňujme sa o to, aby bol pre nás väčším požehnaním, s väčšími zásluhami, aby sme boli v ňom Bohu opravdivo verní. Amen.

facebook_like_logo.jpg | istagram.jpg | YT | GTV | 2017