Meditácia na 18.02.2019

Pondelok 6. týždňa v Cezročnom období | Mk 8, 11-13

K Ježišovi prišli farizeji a začali sa s ním hádať. Žiadali od neho znamenie z neba, aby ho pokúšali. On si v duchu vzdychol a povedal: „Prečo toto pokolenie žiada znamenie? Veru, hovorím vám: Toto pokolenie znamenie nedostane.“ Nechal ich tam, znova nastúpil na loď a odišiel na druhý breh.

 

Znamenie či kúzlo?

Ako mohli od neho žiadať znamenie tí, ktorí pred chvíľou boli svedkami zázračného rozmnoženia chleba, a vôbec, mohli obdivovať toľko neobyčajných uzdravení..? Podľa ich očakávaní Mesiáš sa však mal pochváliť nejakým efektnejším, výstavnejším činom, nejakým astronomickým kúskom; ale Pán Ježiš nedovolil, aby ho postavili na úroveň kúzelníka.

Aj dnes si niektorí myslia, že by sa zišli nejaké zázraky, ktoré by oslnili a presvedčili ateistov. Ale, po prvé, určite by nepresvedčili, pretože dnešný človek by ich nevedel vysvetliť racionálnym spôsobom. Po druhé, stávajú sa aj dnes napr. uzdravenia, ktoré lekári nevedia vysvetliť prirodzenými príčinami; mali sme množstvo takých neobyčajných uzdravení počas kongresov Obnovy v Duchu Svätom (napr. v máji 1993 v Čenstochovej, Varšave, Kielcach a Lubline), o ktorých vo všeobecnosti spoločnosť ani nevie, pretože naši publicisti sa vôbec nezaujímali o tieto fenomény. A po tretie - ak zázrak rozumieme ako jav proti prírode či nad prírodou, tak predsa príroda to nie sú len ochrnuté telá, polámané ruky a nohy, ale aj ochrnuté duše, porazené svedomia, polámané srdcia; a koľko takýchto uzdravení, osvietení, obrátení sa odohráva počas exercícií, misií alebo navštívenia obrazu z Jasnej hory! Tieto znamenia sú schopné presvedčiť ľudí dobrej vôle - hoci pre iných nie sú to žiadne znamenia. A či sviatosti Ježiša Krista nie sú siedmimi znameniami čo najzázračnejšími - lenže zovšednenými? A či Sviatosť oltárna – Eucharistia nie je spomedzi nich najzázračnejším znamením?

facebook_like_logo.jpg | YT | GTV | meditácia 2018