Meditácia na 12.04.2019

Piatok po 5. pôstnej nedeli | Jn 10, 31-42

Židia zdvihli kamene a chceli Ježiša kameňovať. Ježiš im povedal: „Ukázal som vám veľa dobrých skutkov od Otca. Pre ktorý z nich ma kameňujete?!“ Židia mu odpovedali: „Nekameňujeme ťa za dobrý skutok, ale za rúhanie, preto, že hoci si človek, robíš sa Bohom.“ Ježiš im vravel: „A nie je napísané vo vašom zákone: ‚Ja som povedal: Ste bohmi?‘ Nuž ak nazval bohmi tých, ktorým bolo dané Božie slovo – a Písmo nemožno zrušiť! –, prečo vy hovoríte tomu, ktorého Otec posvätil a poslal na svet: ‚Rúhaš sa‘ za to že som povedal: Som Boží Syn?! Ak nekonám skutky môjho Otca, neverte mi. Ale ak ich konám, keď už nechcete veriť mne, verte tým skutkom, aby ste poznali a vedeli, že vo mne je Otec a ja v Otcovi!“ Preto ho zasa chceli chytiť, ale on sa im vymkol z rúk. Znova odišiel za Jordán, na miesto, kde Ján predtým krstil, a tam zostal. Mnohí prichádzali za ním a hovorili si: „Ján síce neurobil nijaké znamenie, ale všetko, čo Ján povedal o tomto, je pravda.“ A mnohí tam uverili v neho.

 

Skutky a viera

Ktorými skutkami a ako často sa upevňujem vo viere? S akými vnútornými pohnútkami konám skutky viery? Ako sa navonok cez skutky prejavuje moja viera? Ježiš povedal Židom, keď ho chceli kameňovať: „Ukázal som vám veľa dobrých skutkov od Otca. Pre ktorý z nich ma kameňujete“ (Jn 10,31)? Ježiš skutkami dokázal svoje božstvo, spasiteľné poslanie a predsa nie všetci ich prijali. Aby sme uverili, treba mať otvorené srdce pre pravdu a jej dôkazy. Oči vidia len to, čo nie je Bohom. Človek ako mysliaca bytosť, má povinnosť urobiť závery z toho, čo vidí. A čo vidí, ho môže priviesť k poznaniu Boha. Prijať dôkazy Ježiša spôsobuje často lenivosť myslenia a lenivosť srdca ľudí. Aj príklad života budúceho kňaza, môže mať vplyv na vieru ľudí, s ktorými sa stretáva. Konajme a žime tak, aby si nami Boh poslúžil k obnove a rastu viery u ľudí. Presvedčíme ľudí nie iba slovami, ale najmä svojimi skutkami. Čistý život budúceho kňaza je silnejším dôkazom božstva Krista, než keby robil zázraky.

Návrh na osvojenie si: Kiež by som aj ja mohol povedať: verte mojim skutkom, aby ste poznali a vedeli, že Boh je v nás a my v Bohu.

facebook_like_logo.jpg | 2018 | VIERA