Meditácia na 07.05.2019

Utorok po 3. veľkonočnej nedeli | Jn 6, 30-35

Zástup sa pýtal Ježiša: „Aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti? Čo urobíš? Naši otcovia na púšti jedli mannu, ako je napísané: ‚Dal im jesť chlieb z neba.‘“ Ježiš im odvetil: „Veru, veru, hovorím vám: Nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj Otec vám dáva pravý chlieb z neba. Lebo Boží chlieb je ten, ktorý zostúpil z neba a dáva svetu život.“ Povedali mu: „Pane, vždy nám dávaj taký chlieb.“ Ježiš im povedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“

 

Byť znamením

O čom hovorí môj život v spoločenstve? Ako vníma okolie moju prítomnosť? Čo pozitívne a negatívne vplýva na moje správanie? „Zástup sa pýtal Ježiša: „Aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti? Čo urobíš?“ (Jn 6,30) Ježiš vydal veľa znamení kto je, čím je a prečo. Napriek tomu žiadajú niečo efektívnejšie, senzačnejšie, okázalejšie. Spomínajú pritom mannu, ktorú predkovia jedli pri prechode púšťou. Ježiš dáva prísľub Eucharistie, ktorá bude znamením. Ježiš je znamením v Eucharistii pre tých, ktorí majú byť tiež znamením pre iných. Od Krista v Eucharistii sa učme nebyť teatrálnym znamením. Naopak byť znamením tichým, pokorným, jednoduchým, pravdivým, pravým a znamením lásky. Kto chce splniť poslanie “byť znamením“, nezaobíde sa bez Eucharistie. Častý osobný kontakt s Eucharistickým Kristom je záruka, návod, že splníme poslanie, „byť znamením“ svetu v našom okolí.

Návrh na osvojenie si: Prehĺbiť svoj vzťah k Eucharistii, ak chcem byť tým, k čomu na pozýva Ježiš.

facebook_like_logo.jpg | 2018