Meditácia na 11.05.2019

Sobota po 3. veľkonočnej nedeli | Jn 6, 60-69

Mnohí z Ježišových učeníkov povedali: „Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?!“ Ježiš vedel sám od seba, že jeho učeníci na to šomrú, a opýtal sa ich: „Toto vás pohoršuje? A čo až uvidíte Syna človeka vystupovať ta, kde bol predtým? Duch oživuje, telo nič neosoží. Slová, ktoré som vám povedal, sú Duch a život. Ale niektorí z vás neveria.“ Lebo Ježiš od počiatku vedel, ktorí neveria a kto ho zradí. A povedal: „Preto som vám hovoril: Nik nemôže prísť ku mne, ak mu to nedá Otec.“ Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili. Ježiš povedal Dvanástim: „Aj vy chcete odísť?“ Odpovedal mu Šimon Peter: „Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý.“

 

Eucharistia a povolanie

Kto je a prečo mojim najlepším priateľom? Ako sa dávam viesť Eucharistickým Kristom vo svojom povolaní? Čo môžem vylepšiť vo vzťahu k Eucharistii? Peter odpovedal Ježišovi: „Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý“ (Jn 6,69). Pri týchto slovách Peter nekrčí ramenami a neodchádza, ako to urobili mnohí, keď im Ježiš ponúkol svoje telo a krv. Eucharistia je najväčší dar, ktorý nám dal Ježiš a je často na dosah ruky.

Eucharistický Kristus premieňa aj nás. Je to často tajomstvo, ako sa stávame častým prijímaním iní, tak vnútorne i navonok. Eucharistia má neodmysliteľný vplyv na naše povolanie. Nech reč o Eucharistii nikdy nie je pre nás “tvrdá reč“. Naopak, nech je silou pre nás slabých. Pán Ježiš uistil sv. Augustína: „Som chlebom silných, požívaj ma! Ale nie ty mňa na seba premieňaš, ale ja teba v seba premieňam.“

Návrh na osvojenie si: Dokázať o všetkom čo žijem, na čo sa pripravujem, rozprávať s Eucharistickým Ježišom.

facebook_like_logo.jpg | flickr.png | istagram.jpg | ECCLESIA DE EUCHARISTIA | 2018