Meditácia na 24.05.2019

Piatok po 5. veľkonočnej nedeli | Jn 15, 12-17

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho Pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom.“

 

Dozrievať v láske

Aké mám ťažkosti s dozrievaním v láske? Ktoré priority v láske si uvedomujem? Ako na mňa pôsobí láska? Ježiš povedal: „Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli...“ (Jn 15,16). Výzva “ísť“ znamená, že kresťan sa rodí a dozrieva v pohybe, v dynamickom postoji na ceste, na pochode. Postup v duchovnom a morálnom zdokonaľovaní sa, si od nás vyžaduje trpezlivý vytrvalý pohyb k Bohu. Vpred ísť, znamená ísť aj do výšky, hĺbky i šírky, čiže zošľachťovať sa, zdokonaľovať sa, dozrievať v láske. Vnútorný rast sa nezaobíde bez vonkajšej práce. Láska k Bohu a blížnemu nesmie byť opomínaná. O postupe v dokonalosti rozhoduje postup v láske. Takáto láska sa musí úporne vypracovať. Kristus sa dal z lásky za nás a čo ja?

Návrh na osvojenie si: Pod krížom si vyprosiť vernosť napredovať v láske k svojmu povolaniu.

facebook_like_logo.jpg | 2018