Meditácia na 31.05.2019

Piatok po 6. veľkonočnej nedeli | Jn 16, 20-23a

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Veru, veru, hovorím vám: Vy budete plakať a nariekať, a svet sa bude radovať. Budete žialiť, ale váš smútok sa premení na radosť. Keď žena rodí, je skľúčená, lebo prišla jej hodina. No len čo porodí dieťa, už nemyslí na bolesti pre radosť, že prišiel na svet človek. Aj vy ste teraz smutní; ale zasa vás uvidím a vaše srdce sa bude radovať. A vašu radosť vám nik nevezme. V ten deň sa ma už nebudete na nič opytovať.“

 

Pravá radosť

Ako prežívam radosť kresťanstva? V čom je priorita mojej radosti? Viem radosť primerane dávať aj najavo? Ježiš povedal: „A vašu radosť vám nik nevezme“ (Jn 16,22). Ježiš už vo večeradle pripravuje apoštolov na prežitie pravej radosti. Tá sa nezaobíde bez utrpenia. Ježiš za našu pravú radosť trpel i zomrel. Ježišove zmŕtvychvstanie je záruka pravej radosti. Kristus má trpieť aj v údoch mystického tela v nás, aby sme dopĺňali Kristovo dielo spásy. Trvalé úsilie dáva vzrast a veľkosť Božieho kráľovstva v nás. Rodí sa ten, kto kvôli utrpeniu umiera. Osobnosť sa rodí v pravej radosti. Pravá radosť sa spoznáva pri znášaní krížov a ťažkosti. Kto chce žiť pravú radosť musí sa naučiť trpezlivosti, aby vedel zniesť nepríjemnosti a krivdy. Naučí sa pokore, aby vedel prijať uponíženie. Vie žiť poslušnosť, aby sa vyhol nemilým príkazom. Svoju dôveru vkladá do Božej vôle, aby zniesol protivenstvá.

Návrh na osvojenie si: Prehodnotím vzťah k radosti, ktorú pripomína Ježiš.

facebook_like_logo.jpg | 2018 | RADOSŤ | BOLESŤ