Meditácia na 22.06.2019

Sobota 11. týždňa v Cezročnom období | Mt 6, 24-34

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nik nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone. Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev? Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú, ani nežnú, ani do stodôl nezhromažďujú, a váš nebeský Otec ich živí. Nie ste vy oveľa viac ako ony? A kto z vás si môže starosťami pridať čo len lakeť k svojmu životu? A čo sa tak staráte o svoj odev? Pozrite sa na poľné ľalie, ako rastú: nepracujú, nepradú; a hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol oblečený tak ako jediná z nich. Keď teda Boh takto oblieka poľnú bylinu, ktorá dnes je tu a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr vás, vy maloverní?! Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: ‚Čo budeme jesť?‘ alebo: ‚Čo budeme piť?‘ alebo: ‚Čo si oblečieme?‘! Veď po tomto všetkom sa zháňajú pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete. Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia.“

 

Život sa nedá vrátiť späť

„Ach, keby som mal ešte raz žiť a stavať dom, ináč by som si to premyslel. Ale už je neskoro. Život sa nedá vrátiť späť.“ A toto akoby sme si ani neuvedomovali. Aj my schvaľujeme všeobecné Božie práva nad svetom, ale v tomto okamžiku nemáme čas, iné veci sú pre nás dôležitejšie: hospodárstvo, politika, šport, kultúra, radovánky. Modlitbu, rozjímanie o Božom slove, hľadanie cesty lásky k blížnemu, to si nechávame na budúcu nedeľu alebo týždeň, alebo na starobu. Pán Ježiš však žiada teraz, hneď. Naše poznámky občas znejú: však ja som tiež kresťan, ja som niekedy aj miništroval! To sú lacné poznámky a znamenajú asi toľko: popri iných funkciách som aj kresťanom, pretože sa mi to práve teraz hodí. Priatelia, ale vy chcete byť skutočnými, dobrými kresťanmi a to, že kladiete niekedy do popredia viac svetské starosti ako Pána Boha, to vás nemrzí?!

Preto teraz vo svojom srdci poproste pri sv. omši Pána Ježiša: Pane, ty mi ponúkaš úžasnú výmenu. Vezmeš moje zbytočné starosti, ale aj oprávnené záujmy za svoje, pretože tvoj a môj nebeský Otec najlepšie vie, čo potrebujem a ja zasa zoberiem Božie záujmy za svoje. Budem sa snažiť, aby si ty bol Pánom mojej duši a prostredníctvom môjho života i v mojom životnom okolí. Nauč ma tej pravej dôvere k nebeskému Otcovi, aby som vždy vo svojom životnom jednaní kládol na prvé miesto záujmy Božieho kráľovstva a a ostatné sa mi pridá - podľa tvojho prisľúbenia, podľa potreby. Amen. 

facebook_like_logo.jpg | flickr.png | 2018