Meditácia na 30.07.2019

Utorok 17. týždňa v Cezročnom období | Mt 13, 36-43

Ježiš rozpustil zástupy a vošiel do domu. Tu k nemu pristúpili jeho učeníci a vraveli mu: „Vysvetli nám podobenstvo o kúkoli na roli.“ On im povedal: „Rozsievač dobrého semena je Syn človeka. Roľa je svet. Dobré semeno sú synovia kráľovstva, kúkoľ sú synovia Zlého. Nepriateľ, ktorý ho zasial, je diabol. Žatva je koniec sveta a ženci sú anjeli. Ako teda zbierajú kúkoľ a pália v ohni, tak bude aj na konci sveta: Syn človeka pošle svojich anjelov a vyzbierajú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia a tých, čo pášu neprávosť, a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. Vtedy sa spravodliví zaskvejú ako slnko v kráľovstve svojho Otca. Kto má uši, nech počúva!“

  

Úloha na celý život

Slová dnešného Evanjelia hovoria o veľkej odmene, ktorá je pripravená pre tých, ktorí ostali verní až do konca a zvíťazili: „Spravodliví sa zaskvejú ako slnko v kráľovstve môjho Otca” (Mt 13,43). Alegorické vysvetlenie podobenstva o pšenici a kúkoli zobrazuje protiklad medzi synmi Božieho kráľovstva a synmi zlého. Každý patrí medzi tých, koho slovo prijal, podľa ktorého koná. Pozemský život je voľbou, kedy sa môže človek rozhodovať. Na jeho konci nastane súd. V Biblii je označený eschatologickým obrazom žatvy. Vtedy bude zrejmý rozdielny údel tých, ktorí robia nespravodlivosť a spravodlivých. Prvých čaká utrpenie a druhých večný jas.

Náš pozemský život je neustály zápas o dokonalosť a svätosť. Žiadne víťazstvo sa nerodí ľahko. Najdôležitejšia úloha, ktorú sme dostali na celý život je chrániť sa hriechu za každú cenu a žiť pre Boha a milovať ho zo všetkých síl, celým svojím srdcom, svojím životom ho oslavovať, stále mu slúžiť a vždy ho poslúchať. Je to úloha na celý život. A čo je najťažšie - vyžaduje si to vytrvalosť.

Muž, ktorý seje dobré semeno, je sám Ježiš a nazýva sa Synom človeka. Semenom kúkoľa (divého obilia) sa označujú synovia zlého. Kúkoľ nevyrástol sám od seba, ale úmyselne toto semeno bolo vhodené v noci medzi práve zasiatu pšenicu. Dobré semeno a kúkoľ sú dve veľké skupiny ľudí, na ktoré sa pri poslednom súde rozdelí ľudstvo, niet tretej skupiny. Zrno prináša vlastný úžitok, najskôr po žatve, kedy je spracované a stáva sa chlebom. Ježiš je vždy s nami. Je vždy s nami na dosah ruky.

Pane, verím v Teba, že si blízko pri mne, rovnako ako slepec verí v slnko, ktoré síce nevidí, ale cíti. Amen.

facebook_like_logo.jpg | MODLITBA | ŽIVOT