Meditácia na 03.08.2019

Sobota 17. týždňa v Cezročnom období | Mt 14, 1-12

V tom čase tetrarcha Herodes počul o Ježišovi a hovoril svojim dvoranom: „To je Ján Krstiteľ. Vstal z mŕtvych, a preto v ňom pôsobí zázračná moc.“ Herodes totiž Jána chytil, sputnal ho a vrhol do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo mu Ján hovoril: „Nesmieš s ňou žiť!“ A chcel ho zabiť, bál sa však ľudu, lebo ho pokladali za proroka. No v deň Herodesových narodenín tancovala dcéra Herodiady v kruhu hostí a Herodesovi sa tak zapáčila, že jej pod prísahou sľúbil dať všetko, čo si bude žiadať. Ona na návod svojej matky povedala: „Daj mi tu na mise hlavu Jána Krstiteľa.“ Kráľ sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolustolujúcim rozkázal, aby jej ju dali. A tak dal Jána vo väzení sťať. I priniesli na mise jeho hlavu, odovzdali ju dievčaťu a ono ju zanieslo svojej matke. Tu prišli jeho učeníci, vzali jeho telo a pochovali ho; potom išli a oznámili to Ježišovi.

 

Zrkadlo pravdy

Jánova smrť slúži ako predobraz Ježišovej smrti. Obaja sú odmietnutí politickými vládcami a bezdôvodne popravení bez toho, aby boli dodržané právne formality. Ježiš pôjde rovnakou cestou. Protikladné postavy v tomto príbehu poskytujú kľúč ku svojej aktualizácii. Neohrozený prorok Ján, ktorý ohlasuje Božiu vôľu, pričom nehľadí na prípadné následky, stojí proti Herodesovi Antipovi, Herodiade a Salome. Udivene sa môžeme pýtať: Aké víťazstvo Ján dosiahol? Veď ho zabili. Skôr jeho protivníci zvíťazili nad ním. A predsa Ján Krstiteľ zvíťazil, lebo ostal verný pravde až do konca. A keď bolo treba vydať svedectvo pravde, nebál sa ničoho – ani smrti. Herodes bol napriek svojej funkcii slabý človek. Nemal žiadnu moc nad svojou manželkou a dcérou a nedokázal ovládnuť ani svoje vlastné pôžitkárske chúťky. Nevedel sa ovládať a kontrolovať. Keby Herodes dodržiaval Božie príkazy, zrejme by sa nedostal do takejto situácie. Herodes je predobrazom Piláta: obaja muži nechali zomrieť nevinných ľudí, pretože boli príliš slabí na to, aby sa postavili na obranu spravodlivosti. Pánovo slovo nám dnes znova nastavuje zrkadlo.

Ako vyzerá tvár víťaza, v ktorej sa poznávame? Je to tvár Jána Krstiteľa alebo tvár falošných prorokov - Herodesa či Herodiady? Počúvajme Pánov hlas, ktorý je hlasom pravdy, aby sme dosiahli trvalé víťazstvo, lebo len pravda nás vyslobodí. Amen.

facebook_like_logo.jpg | 2018