Meditácia na 06.08.2019

Premenenie Pána | Lk 9, 28b-36

Ježiš vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. Ako sa modlil, zmenil sa vzhľad jeho tváre a jeho odev zažiaril belobou. A hľa, rozprávali sa s ním dvaja mužovia – boli to Mojžiš a Eliáš. Zjavili sa v sláve a hovorili o jeho odchode, ktorý sa mal uskutočniť v Jeruzaleme. Petra a tých, čo boli s ním, premohol spánok. A keď sa prebudili, videli jeho slávu a tých dvoch mužov, čo s ním stáli. Keď od neho odchádzali, povedal Peter Ježišovi: „Učiteľ, dobre je nám tu. Urobme tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Nevedel, čo hovorí. Kým toto hovoril, utvoril sa oblak a zahalil ich. Keď vstúpili do oblaku, zmocnil sa ich strach. A z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj vyvolený Syn, počúvajte ho!“ A kým hlas doznel, ostal Ježiš sám. Oni zmĺkli a v tých dňoch nehovorili nikomu o tom, čo videli.

 

Peter v evanjeliu povedal Ježišovi: „Rabbi, dobre je nám tu" (Mk 9,5). Táto známa udalosť z hory Tábor priniesla trom učeníkom Ježiša nový pohľad na jeho život a ich budúcu činnosť. Aj keď celkom hneď vtedy nepochopili túto udalosť a príkaz Majstra, prišiel čas, že táto udalosť priniesla svoje ovocie. Na hore došlo k premene Pána Ježiša. Apoštoli videli Ježiša v stave oslávenia, keď sa rozprával s Mojžišom a Eliášom, o čom svedčí aj hlas, ktorý počuli. Zmysly apoštolov boli pri Premenení Ježiša zatemnené. Nechápali a nerozumeli, čo sa dialo. Rýchlo však spoznali veľkosť a krásu pred svojimi očami.

Je potrebné, aby sa mladý človek začal pozerať na toto všetko správne. Ľahko sa odtrhne rozvíjajúca ruža, rýchlo sa odtrhne nezrelé ovocie, ale čo má z toho človek? Taká ruža nepoteší, taký plod nenasýti, len prinesú sklamanie. Čo to dnes znamená pre nás? Premenenie Pána oslovuje aj nás, aby sme si uvedomili potrebu premeny svojho zmýšľania.

facebook_like_logo.jpg | 2018 | O povolaní k svätosti v súčasnom svete