Meditácia na 15.10.2019

Utorok 28. týždňa v Cezročnom období | Lk 11, 37-41

Keď Ježiš ešte hovoril, pozval ho istý farizej, aby uňho obedoval. On šiel a sadol si k stolu. A farizej sa začudoval, keď videl, že sa pred obedom neumyl. Pán mu povedal: „Vy, farizeji, čistíte čašu a misu zvonka, ale vaše vnútro je plné lúpeže a neprávosti. Hlupáci, či ten, čo stvoril vonkajšok, nestvoril aj vnútro? Ale čo je vnútri, rozdajte ako almužnu a všetko vám bude čisté.“


Kvalita skutkov

Na čo kladiem dôraz pri konaní skutkov? Túžim, aby si moje skutky iní všimli? Konám skutky vo vedomí, že Boh všetko vidí a odmení? Ježiš farizejovi, ktorý ho pozval na obed a ktorý sa divil, že si Ježiš neumyl pred jedením ruky, povedal: „Čo je vnútri, rozdajte ako almužnu a všetko vám bude čisté.“ (Lk 11,41) Pravá nábožnosť nie je čímsi ľahkým. Slovo “nábožnosť“ znamená konať ako Boh, zmýšľať ako Boh, to znamená žiť v zhode s Božou vôľou, s Božím plánom s životným povolaním. Ježiš varuje pred farizejskou nábožnosťou, ktorá spočíva na zakladaní si na vonkajších gestách, formulách. Chráňme sa odpočívať vo svojej zaužívanej zbožnosti. Nech je ďaleko od nás, že robím si to, čo som si navykol robiť, čo mne vyhovuje, čo sa mne páči, svojmu vkusu. A naše vnútro? Uvedomujem si, že do môjho vnútra nepatrí lakomstvo, závisť, zmyselnosť či nežičlivosť. Farizej dáva Bohu maličkosti, ktoré od neho Boh nežiada. Ježiš sa dal za nás ako obeta. Je to výzva hodná nasledovania. Dať sa Bohu ako čistá obeta.

Návrh na osvojenie si: Nepodceniť kvalitu svojich skutkov.

2018