Meditácia na 11.11.2019

Pondelok 32. týždňa v Cezročnom období | Lk 17, 1-6

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie je možné, aby neprišli pohoršenia, ale beda tomu, skrze koho prichádzajú! Tomu by bolo lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora, akoby mal pohoršiť jedného z týchto maličkých. Dávajte si pozor! Keď sa tvoj brat prehreší, pokarhaj ho! Ak sa obráti, odpusť mu! A keď sa aj sedem ráz za deň prehreší proti tebe a sedem ráz sa vráti k tebe a povie: ‚Ľutujem,‘ odpusť mu!“ Apoštoli povedali Pánovi: „Daj nám väčšiu vieru!“ Pán vravel: „Keby ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto moruši: ‚Vytrhni sa aj s koreňom a presaď sa do mora,‘ poslúchla by vás.“

 

Byť príkladom

Mnohí pohoršujú tak často, že si to ani neuvedomujú. Pýtajme sa svojho svedomia: Dokedy budem pohoršovať svoje deti alkoholom, hrešením?  Dokedy chcem pohoršovať okolie svojimi útokmi proti Kristovi, Cirkvi, kňazom, veriacim? Dokedy chcem zapredávať svoj talent, vzdelanie, postavenie? Stačilo by mi sto očí? Mal by som ešte svoje ruky a nohy, keby platilo: Ak tvoja ruka, noha, oko je pôvodcom hriechu... (?) Vieš, čo máš spraviť! Lebo ináč platia slová: Lepšie by mu bolo, keby mu mlynský kameň zavesili na krk a hodili ho do mora. Viem, priatelia, že tieto slová musíme zobrať vážne. Od nich závisí naše šťastie nielen tu na zemi, ale i naša radosť, radosť iných, radosť bez konca. 

Druhý vatikánsky koncil znamená v dejinách Cirkvi veľa. Dnes sme svedkami mnohých zmien a úprav. Napríklad: oslavujeme Boha vo sv. omši rečou ľudu. Zvýraznil tiež hodnotu sviatostí a sprítomnil ich veriacemu človeku. Môžeme povedať, že Cirkev je živá a každému členovi umožňuje byť aktívnym v jej spoločenstve. Medzi závažné veci Druhého vatikánskeho koncilu môžeme zahrnúť aj zrušenie Indexu. Boli to zoznamy diel, ktoré Cirkev zakazovala čítať, počúvať, pozerať, a to aj pod ťarchou hriechu. Takto chránila veriacich od zbytočných duševných úzkostí, stresov, bolestí. Mnohí sa nad zrušením Indexu pohoršili, pozastavili, pýtali sa: Prečo?

Priniesla to samotná doba. Každý človek bol obdarovaný slobodnou vôľou. Dnešný svet sa dostal do takého rýchleho vedeckého, kultúrneho a politického tempa, že každý človek, a najmä veriaci, musí si uvedomiť, že nie je možné pokračovať v starých výchovných zásadách. Musíme si preto uvedomiť svoju slobodnú vôľu. Dnešný človek si musí nájsť svoje miesto v spoločnosti, musí často veľmi rýchlo sa rozhodovať a riešiť zložité otázky života okolo seba. Musí si však uvedomiť vážnosť, krásu i zodpovednosť svojho náboženského života. Má svoje svedomie, o ktoré sa musí starať, a to znamená snažiť sa žiť ako kresťan, ktorý si je vedomý hodnoty svojho presvedčenia. Index chránil veriaceho pred pohoršením. Dnešný človek si musí uvedomiť, že sa musí chrániť pohoršenia a aby sám nebol pohoršením pre iných, a žil podľa zásad Ježiša Krista. Ježiš sa hlbšie dotýka nášho svedomia. Hovorí: „Nie je možné, aby neprišli pohoršenia, ale beda tomu, skrze koho pochádzajú! Tomu by bolo lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora, akoby mal pohoršiť jedného z týchto maličkých „ (Lk 17,1 -2). Zrušenie Indexu kladie väčšiu vážnosť na našu slobodu. Sme predsa slobodní vyznávači Kristovho učenia. Kristus od nás preto právom očakáva skutky podľa jeho rád.

Prosme: Božský Spasiteľ, neuznávaš kompromis so zlom a hriechom, preto chceme vždy stáť na strane tých, ktorí sa vyhýbajú pohoršeniu, lebo sme spoznali pravdu, ktorú nám nedá nikto a jedine ty dáš odmenu za vytrvalosť v dobrom. Amen.

2018