Meditácia na 17.10.2021

29. nedeľa v Cezročnom období Mk 10, 42-45

Ježiš si zavolal Dvanástich a povedal im: „Viete, že tí, ktorých pokladajú za vládcov národov, panujú nad nimi a ich veľmoži majú nad nimi moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.“

Priatelia, prečítajte si tiež: ...a o čom bude kronika tvojho života?

evanjelizacia.eu_link.jpg

Prorok hovorí: Pán dovolil zdrviť svojho služobníka slabosťou; keď dá svoj život na zmiernu obetu, uvidí ďaleké potomstvo a jeho ruka úspešne vykoná Pánovu vôľu. Po útrapách svojej duše uvidí svetlo a nasýti sa poznaním. Boh hovorí: Môj spravodlivý služobník ospravedlní mnohých a sám ponesie ich viny. pozri tiež: duchovné cvičenie: BOŽIE SLOVO POČUŤ, VIDIEŤ A ŽIŤ a ďalšie zamyslenie na dnes