Meditácia na 02.12.2021

Štvrtok po 1. adventnej nedeli | Mt 7, 21. 24-27

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie každý, kto mi hovorí: ‚Pane, Pane,` vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale. A každý, kto tieto moje slová počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrútil; zostalo z neho veľké rumovisko.

Prečítajte si rozhovor: Vincentín Tomáš Brezáni / Advent mi dáva príležitosť objaviť ten duchovný potenciál, ktorý vo mne vidí Boh

 

meditacie_ls.jpg

V evanjeliu dnešnej svätej omše, Pán hovorí o dvoch domoch. Pri budovaní jedného z nich chcel možno človek ušetriť na základoch, možno chcel urýchliť stavbu. Nevenoval jej dostatočnú starostlivosť. Človeka, ktorý takýmto spôsobom budoval dom, Pán nazval hlúpym mužom. Obidva domy sa postavili a navonok boli rovnaké. Stáli však na rozdielnych základoch: jeden z nich na skale, druhý nie. Prešiel určitý čas a prišli ťažkosti, ktoré mali overiť kvalitu stavby.

Raz prišla búrka. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na tento dom. Bola to skúška pevnosti. Jedna stavba pevne vydržala v základoch, druhá sa s hrmotom zrútila a... katastrofa bola úplná. Náš život musíme budovať jedine na Kristovi, na našej jedinej nádeji, na našom jedinom základe. Z toho vyplýva, že sa musíme predovšetkým snažiť stotožniť našu vôľu s jeho vôľou. Naše prilipnutie ku Kristovi nie je povrchným prilipnutím k nejakej nevydarenej figuríne Krista, ale mocným prilipnutím k jeho vôli, k jeho osobe. „Nie každý, kto mi hovorí „Pane, Pane“, vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach“ - čítame tiež v evanjeliu dnešnej svätej omše. Božia vôľa je kompas, ktorý nám neustále ukazuje cestu k Bohu a súčasne je chodníčkom k nášmu šťastiu.

Plnenie Božej vôle nám dodáva silu na prekonávanie prekážok. Aká by to bola radosť, keby sme na konci nášho života mohli povedať: „Vždy a vo všetkom som sa snažil hľadať a plniť Božiu vôľu!“ Nepotešia nás ani získané úspechy a nebudú mať väčší význam prežité porážky a trápenia. Pre nás bude mať význam to, či sme milovali Božiu vôľu viac, než svoj život. Božia vôľa sa niekedy objavila všeobecným spôsobom, inokedy veľmi konkrétne. Vždy však dostatočne jasne, keď sme nezhasli svetlo našej duše, ktorým je svedomie. Plnenie Božej vôle s láskou je súčasne vrcholom celej svätosti. „Všetci v Krista veriaci budú deň čo deň vzrastať vo svätosti vo svojich životných podmienkach, povinnostiach a okolnostiach, pomocou všetkých týchto vecí, ak len všetko prijímajú s vierou z rúk nebeského Otca a spolupracujú s Božou vôľou...“ Práve tým preukazujeme našu lásku k Bohu, ako aj stupeň zjednotenia sa s ním.

Pán prejavuje svoju vôľu prikázaniami, pokynmi, radami a nariadeniami našej Matky Cirkvi, ako aj povinnosťami vyplývajúcimi z nášho povolania a stavu. „Prostredníctvom modlitby môžeme rozoznať, čo je Božia vôľa“ (Rim 12,2). Spoznávanie a milovanie Božej vôle v našich povinnostiach, nám dodá silu potrebnú na ich dokonalé plnenie. Nájdeme v nich miesto na uplatnenie ľudských i nadprirodzených čností. Božia vôľa sa úzko spája s `úsmevnou` láskou po všetky dni, s plnením povinností, aj keď sú ťažké, s ľudskou i nadprirodzenou pomocou všetkých, čo nás obklopujú. „Keď nebuduje dom Pán, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú“ (Ž 126,1). Vy ste Boží chrám a prebýva vo vás Duch Boží. Toto je Boží dom a chrám, naplnený Božím učením a jeho mocnými činmi. Príbytok, v ktorom sídli sväté Božie srdce. Tento dom preto musí byť vybudovaný samotným Bohom. Musia ho tvoriť živé kamene, založené na uholnom kameni, aby vzájomne spojené spoločne rástli k dokonalému človeku, ktorého merítkom je telo Kristovo. Okrasou a leskom tohto domu majú byť milosti Ducha Svätého. Táto stavba bola zahájená, ale doteraz nie je dokončená. K vrcholu dokonalosti bude privedená tým, že na nej budeme pracovať i my. ADE: Drahí bratia a sestry! Nebojme sa pevne oprieť o skalu, ktorou je Kristus a smelo budovať na ňom, pretože len vtedy uspejeme pred týmto svetom a pred Zlým. Amen.