Meditácia na 24.04.2022

Nedeľa Božieho milosrdenstva | Jn 20, 19-31

Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“ Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána.“ Ale on im povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.“ O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: „Pokoj vám!“ Potom povedal Tomášovi: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!“ Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh môj!“ Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.“ Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene.

 

evanjelizacia.eu_link.jpg

Dnes nám obraz pripomína radovať sa z Božieho milosrdenstva, oslavovať Najsvätejšiu Trojicu. Prijať Božie milosrdenstvo. Ježiš vo svojej láske nám dáva nádej, aby sme dôverujúc v neho a jeho vykupiteľskú lásku mohli s ním žiť v pokoji a radosti. Hoci Kristus len raz za nás všetkých zomrel, ale jeho utrpenie, smrť a zmŕtvychvstanie je nádejou pre všetkých ľudí. Svoj život a radosť si máme uvedomiť najmä pri prijímaní sviatosti zmierenia a vo chvíli návratu k Bohu. Tvárou v tvár sa stretávame s Ježišom, keď prijímame sviatosti – píše už sv. Ambróz. Sestra Faustína preto kladie dôraz na náš sviatostný život. Sviatok Božieho milosrdenstva sa má sláviť podľa slov samého Ježiša tak, že pristúpime k sviatosti zmierenia a Sviatosti oltárnej. Dnešná nedeľa nachádza svoje opodstatnenie aj v Ježišových slovách: „Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo“ (Mt 5,7). Ako prejavíme svoje milosrdenstvo?

Sestra Faustína odporúča: modlitbou, skutkom, či tak ako hovorievala sv. Terézia Veľká: „Boh je aj uprostred hrncov.“ Rozhodne na Božie milosrdenstvo máme pamätať denne. Deň napĺňať Božím milosrdenstvom. Robme všetko preniknutí vnútornou láskou k Bohu, ktorý za nás trpel, zomrel a v zmŕtvychvstaní ktorého máme svoju nádej. Josemária de Balaguer hovorieval: „Ak stratíš zmysel pre svoj nadprirodzený život, tvoje milosrdenstvo sa zmení na filantropiu, tvoja čistota na slušnosť, tvoje umŕtvenia na hlúposť, tvoja disciplína na korbáč a všetky tvoje skutky stanú sa bezhodnotovými.“ Skutky kresťanského milosrdenstva majú byť spojené s modlitbou. Sv. Faustína vo svojom denníku píše: „Uvidela som Matku Božiu nevypovedateľnej krásy a povedala mi: „Dcérka moja, žiadam od teba modlitby a ešte raz modlitby, najmä za svet.“ (Denník 325). Nájdime si cestu k Božiemu milosrdenstvu. Božie milosrdenstvo je nádejou a záchranou ľudstva. Tak ako Faustína splnila Ježišovu prosbu a na jej pokyny bol namaľovaný obraz, aj my máme na slová Pána Ježiša namaľovať vo svojom srdci obraz milosrdného Krista. Veľkonočný čas je príležitosťou začať so zmŕtvychvstalým Ježišom nový život. Túžba po večnom živote s ním nech upevní v nás túžbu žiť v duchu Božieho milosrdenstva. Kto by nechcel vyplniť prosbu samého Ježiša, keď o nás dnes všetkých chce povedať: „Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili“ (Jn 20,29). Tomáš uveril, hoci mal ťažkosti. Tomášovo „Pán môj a Boh môj“ (Jn 20,28) nech je umocnené odkazom Ježiša cez sestru Faustínu: „Ježišu, dôverujem v Teba.“ Amen.