Meditácia na 06.06.2022

Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi | Jn 14, 23-26

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, toho, ktorý ma poslal. Toto som vám povedal, kým som ešte u vás. Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.“

 

meditacie_ls.jpg

V známom diele Jesus Christ Superstar Mária Magdaléna vyjadruje svoje city ku Kristovi začínajúc slovami: „Neviem, ako ho mám milovať...” Ježiš sám dáva odpoveď: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať...” (Jn 14, 23). Prečo Ježiš pred svojím odchodom k Otcovi pripomína slová milovať, zachovávať, veriť, pokoj? Boh, ktorý je láska, chce prebývať v každom z nás. Náš život po krste má byť naplnený opätovaním lásky. Dnes nedochádza iba k devalvácii ľudského slova, ale i citov - a to nielen voči blížnym, ale i voči Bohu. Kto miluje, zostáva verný slovu, ktoré dal, aj v citoch. Dokonca i vtedy, keď si to vyžaduje obete. Svet neočakáva od kresťana frázy a neuskutočniteľné sľuby, ale skutky. Sv. Matka Terézia novinárovi na otázku, čo by sa malo zmeniť v Cirkvi, odpovedala: „Váš i môj vzťah k Cirkvi. Aby sme ešte viac žili to, čo Ježiš učí.” Svätý Ján - evanjelista, napísal, že Boh nás prvý miloval a preto nám poslal Syna, aby nám zjavil svoju lásku. Je samozrejmé, že tí, ktorí sa milujú, chcú vedieť o milovanom všetko a zverujú si tajomstvá. Kto miluje Krista, je ochotný zachovávať jeho prikázania, prijímať jeho pravdy, buduje v sebe príbytok pre Boha. Všetci sme stvorení pre lásku. Jeden druhého pred Bohom nemôžeme zastúpiť. Kto miluje, má byť milovaný. Uvedomujeme si, že nás Boh miluje a čo od nás žiada. Od nás sa očakáva, že mu lásku opätujeme.

Ako možno poznať, že sme kresťania? Tak, že plníme Kristovo posolstvo lásky a pokoja, že vieme žiť s Kristom aj vtedy, keď Kristus v našom okolí zomiera. Zamyslime sa a prejavme lásku k zmŕtvychvstalému Ježišovi cez konkrétneho blížneho, udalosť alebo vec. To môže byť začiatok, že sami budeme od iných viac prijímať svedectvo kresťanskej lásky. Amen.