Meditácia na 30.09.2022

Svätého Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi Lk 10, 13-16

Ježiš povedal: „Beda ti, Korozain! Beda ti, Betsaida! Lebo keby sa v Týre a Sidone boli stali zázraky, ktoré sa stali u vás, dávno by boli v kajúcom rúchu sedeli v popole a kajali sa. Preto Týru a Sidonu bude na súde ľahšie ako vám. A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Do pekla sa prepadneš! Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda. Kto však pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal.“

Prečítajte si tiež: Naučte sa bojové techniky toho, ktorý zničí Antikrista, ako to spravil s Luciferom. Spoznajte víťaza nad zlom z nového filmu Saint Michael: Meet the Angel

 

Koľkokrát ste sa už tak „správne naštvali“? Aby sme sa rozumeli výraz „správne sa naštvať“, myslím na takú situáciu, keď ste niekomu presne vysvetlili, čo treba urobiť, ako najlepšie a najskôr to môže spraviť, venovali ste mu tým množstvo času a nakoniec ste zistili, že to bolo zbytočné. Dotyčný si to urobil aj tak podľa seba, a čo je najhoršie, všetka robota je zlá a zbytočná. Vtedy to každého „tak správne popudí“, lebo si v tej chvíli uvedomí „ako keby hrach na stenu hádzal.“

V podobnej situácii sa nachádzal aj Ježiš v dnešnej perikope evanjelia, ktorý sa „tak správne nahneval“ a povedal: „Beda ti Korzain. Beda ti Betsaida. Lebo keby sa v Týre a Sidone boli stali zázraky, ktoré sa stali u vás, dávno by boli v kajúcom rúchu sedeli a kajali sa“ (Lk 10,13-14). Ježiš veľakrát prechádzal ulicami a námestiami miest na pobreží Genezaretského jazera. Hoci vykonal veľa zázrakov a služieb týmto ľuďom, nekajali sa ani sa neobrátili. Nevedeli prijať Mesiáša, o ktorom toľko počuli v synagóge. Ježiš v týchto mestách rozsieval plným priehrštím, ale zberal len málo úrody. Ani mnohé, naozaj neuveriteľné znamenia nepohli ľudí k pokániu. Toto všetko pohlo Ježiša k tomu, že vzniesol také ostré a tvrdé slová na mestá a ľudí. Ale iste sa v duchu pýtate, kde bol ten problém, že ľudia ostali zatvrdnutí a neprijali ani tie najväčšie Ježišove zázraky? Odpoveď je veľmi jednoduchá. Ich srdcia ostali tvrdé, nechceli sa obrátiť a prijať Krista ako Mesiáša a Záchrancu.

Stáva sa, že máme zatvrdnuté srdcia, keď máme prijať nejaký lepší názor ako ten náš. Zvlášť, keď ide o niekoho, koho poznáme, kto nám až tak nevyhovuje. Veľmi ťažko prijímame radu, názor, lebo sa to v nás prieči, priam búri. Naše srdce je v tej chvíli úplne zatvrdnuté, hoci môže ísť o naozaj dobrú a prospešnú radu. Nie sme schopní od niekoho iného prijať pomoc, lebo si myslíme, že by nám to azda uškodilo, znížilo by to naše nedostupné a vynikajúce “ego“, padli by sme v očiach iných. Keď sa však nad týmto postojom srdca u niektorých z nás zamyslíme, zistíme, že ide iba o úbohú ľudskú naivitu a hlúposť, ktorá nás zväzuje a bráni nám slobodne sa rozvíjať.

Prosme Pána, aby nám obmäkčil srdce pri prijímaní dobrých rád a ponaučení od všetkých ľudí bez rozdielu, aby sme raz nemuseli banovať pre našu hlúposť. Amen.