Meditácia na 04.08.2023

Mt 13, 54-58 Vari to nie je tesárov syn?

Ježiš prišiel do svojej vlasti a učil ich v synagóge. Oni sa divili a hovorili: „Skade má tento takú múdrosť a zázračnú moc? Vari to nie je tesárov syn? Nevolá sa jeho matka Mária a jeho bratia Jakub a Jozef, Šimon a Júda? A nie sú u nás všetky jeho sestry? Skadeže má toto všetko?“ A pohoršovali sa na ňom. Ale Ježiš im povedal: „Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti a v jeho dome.“ A pre ich neveru tam neurobil veľa zázrakov.

 

Lv 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37 V Pánove sviatky zvoláte sväté zhromaždenie

Pán povedal Mojžišovi: „Toto sú Pánove sviatky, sväté zhromaždenia, ktoré budete sláviť v stanovenom čase. V prvom mesiaci štrnásteho dňa mesiaca v podvečer je Pánova Pascha. V pätnásty deň tohoto mesiaca je Pánov sviatok Nekvasených chlebov. Sedem dní budete jesť nekvasené chleby. V prvý deň budete mať sväté zhromaždenie; v ten deň nesmiete konať nijakú služobnú prácu, ale sedem dní budete prinášať Pánovi zápalné obety. Na siedmy deň bude opäť sväté zhromaždenie; ani v ten deň nesmiete konať nijakú služobnú prácu.“

Pán vravel Mojžišovi: „Prehovor k Izraelitom a povedz im: Keď vojdete do krajiny, ktorú vám ja dám, a budete žať obilie, prvý snop zo svojej žatvy prinesiete kňazovi. On snop pozdvihne pred Pánom, aby vám získal priazeň; a na druhý deň po sobote ho kňaz zasvätí.

Od druhého dňa po sobote, v ktorý ste obetovali svoj pozdvihnutý snop, budete počítať sedem úplných týždňov až po druhý deň po skončení siedmeho týždňa, teda päťdesiat dní, a prinesiete Pánovi obetu z novej úrody. V desiaty deň tohoto siedmeho mesiaca je Deň zmierenia. Budete mať sväté zhromaždenie. V tento deň sa budete postiť a prinesiete Pánovi zápalnú obetu.

Od pätnásteho dňa tohoto siedmeho mesiaca bude sedem dní slávnosť Stánkov na počesť Pána. V prvý deň bude sväté zhromaždenie. V ten deň nesmiete konať nijakú služobnú prácu. Sedem dní budete prinášať Pánovi zápalné obety, na ôsmy deň budete mať sväté zhromaždenie a prinesiete Pánovi zápalnú obetu. A pretože je zhromaždenie, nesmiete konať nijakú služobnú prácu. To sú Pánove sviatky, v ktoré zvoláte sväté zhromaždenie a prinesiete Pánovi zápalnú obetu, celostné žertvy, potravinové obety a krvavé i nápojové obety, ako je na jednotlivé dni predpísané.“