VIDEO záznamy  | ďalšie články a rozhovory

separator.png

vsedne_dni_s_bozim_slovom_1._lubomir_stancek_julia_kubicova_ps.jpg

 

Ak sa človek nestíši, môže sa stať, že zomrie skôr, než zistí, kým vlastne je

Ak má Boh dať vzniknúť niečomu novému, podstatne dôležitému, človek sa musí stíšiť. Výklad slova "ticho" ozrejmuje, že ide o neživé abstraktné poňatie, ktoré sa definuje ako stav bez zvuku. Ale je možné dosiahnuť stav bez zvuku? Totálna absencia ticha nie je možná, pretože aj keby sa o to človek pokúsil, aj tak bude počuť vlastný dych a tlkot svojho srdca. Kardinál Robert Sarah v knihe Sila ticha vysvetľuje, že ticho nie je absenciou niečoho, ale je prejavom "tej najintenzívnejšej prítomnosti, aká jestvuje. V tichu si kladieme skutočné životné otázky. Krv v našich žilách koluje nehlučne a tlkot srdca sme schopní začuť len v tichu. Do samoty a do ticha nás ženie túžba uzrieť Boha. Lebo v tichu prebýva Boh, on sa halí do ticha". Ak sa človek nestíši a nezapočúva do seba, môže sa stať, že zomrie skôr, než zistí, kým vlastne je. K slovu ticho sa viažu synonymá mlčanie a pokoj, ktoré naznačujú pozitívny harmonický stav. Druhá strana ticha však značí napätie s negatívnym nábojom, ktoré je predzvesťou očakávania niečoho nepríjemného, napríklad ticho pred búrkou či hádkou.... Celý článok si môžete prečítať tu.

 

separator.png

vsedne_dni_s_bozim_slovom_1._lubomir_stancek_julia_kubicova_ps.jpg

Tomáš Brezáni / Advent nám dáva príležitosť objaviť duchovný potenciál, ktorý v nás vidí Boh

„Neustále na sebe pracovať, nechať sa formovať v Božej škole, aby ma „mohol použiť“ tam, kde to potrebuje a práve vtedy, keď to potrebuje,“ znie praktická adventná rada provinciálneho predstaveného Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, ktorú odporúča v rozhovore o Advente.

V rozhovore sa dozviete:
- ako máme v životnom kolobehu vnímať adventný čas,
- keďže ide o čas očakávania, čoho sa môžeme dočkať,
- k čomu nás Advent vyzýva,
- ako spraviť tohoročný Advent jedinečným
- čím a prečo je tento posvätný čas iný.
.... Celý rozhovor si môžete prečítať tu.

 

separator.png

vsedne_dni_s_bozim_slovom_1._lubomir_stancek_julia_kubicova_ps.jpg

Peter Šimko / Tetovanie je ako rana, cez ktorú zlý duch ako parazit "vyciciava" človeka

S generálnym vikárom a riaditeľom Arcibiskupského úradu v Trnave sa rozprávam o tom, aká je pravda "za" tetovaním a piercingami.

V rozhovore sa dozviete:
- o pôvode, vplyve a dopade tetovania a nosenia piercingov,
- čo to v skutočnosti znamená, ak človek príliš upozorňuje na svoje telo,
- prečo človeka nechráni vytetovaný kríž či podoba svätca,
- čo má robiť človek, ak má trvalé tetovanie, ktorého sa už nemôže zbaviť,
- nakoľko Boh miluje človeka, ktorý podľahol týmto trendom.
.... Celý rozhovor si môžete prečítať tu.

 

separator.png

vsedne_dni_s_bozim_slovom_1._lubomir_stancek_julia_kubicova_ps.jpg

Peter Dufka / Človek sa postupne mení na spôsob toho, čo nosí vo svojom srdci

S profesorom Pápežského východného inštitútu jezuitom Petrom Dufkom som sa rozprávala o práci, oddychu a cenných radách východných otcov.

V rozhovore sa dozviete:
- ako slovu prinavrátiť jeho hodnotu;
- čoho symbolom je čisté srdce a prečo sa treba snažiť o jeho čistotu;
- čo sú duchovné cvičenia a o čo v nich ide;
- ako demaskovať nepriateľa ľudskej duše;
- ako spoznať potenciál svojej vnútornej sily a vedieť sa správne rozhodovať.
.... Celý rozhovor si môžete prečítať tu.