separator.png

H O M I L E T I K A

separator.png

Prednáška P. Prof. ĽUBOMÍRA STANČEKA - AKO TVORIŤ HOMÍLIU

P. Prof. Ľubomír Stanček: AKO TVORIŤ HOMÍLIU - 1. Stručné zásady tvorenia a prednesu homílie

P. Prof. Ľubomír Stanček - AKO TVORIŤ HOMÍLIU - 2. Psychologické zásady

P. Prof. Ľubomír Stanček - AKO TVORIŤ HOMÍLIU - 3. Zásady praxe a diskusia


separator.png

Materiály pre študentov z predmetu HOMILETIKA

Ľubomír Stanček - Malá metóda a najplnšia forma kázne

 


 

separator.png

R É T O R I K A

separator.png


 

Materiály pre študentov z predmetu RÉTORIKA

 


 

separator.png

E K U M E N I Z M U S

separator.png

 
 
 
Materiály pre študentov z predmetu EKUMENIZMUS
 

EKUMENIZMUS v rokoch 1989 až 2012
 
 

Ekumenizmus a Benedikt XVI.

 

separator.png

M I S I O L Ó G I A

separator.png

 
 

Ľubomír Stanček - Misiologia