D U C H O V N É   C V I Č E N I A -  PRE BISKUPOV A KŇAZOV  

separator.png

Svätý Otče! Prvé slová adresujem tvojej ctihodnej osobe. Sú to slová vrúcnej lásky, holdu a vďačnosti za to, že si mi zveril veľkopôstnu službu slova vo Vatikáne. Začínam túto čestnú službu "s bázňou a chvením" (Flp 2, 12). Odvahu mi dodáva, Svätý Otče, tvoja dobrota a pochopenie, ktoré som zakúsil počas sedemnástich rokov, ako jeden z biskupov krakovskej metropole. Veď pre tú metropolu si bol dobrým a chápavým otcom, ktorý nedostatky svojej rodiny si doplňoval modlitbou na jej úmysel. Moju odvahu posilňuje vedomie, že v dňoch týchto exercícií vo Vatikáne, zvláštnym spôsobom ma bude podporovať modlitba Cirkvi v Poľsku, a zvlášť modlitba jej synov a dcér v Krakove a Tarnove, ktorá neustále sprevádza tvoju osobu. Dovoľ, Svätý Otče, aby som na začiatku týchto exercícií, úctivo pozdravil v Kristovi účastníkov tohto veľkopôstneho sústredenia a tvojich spolupracovníkov, ctihodných kardinálov Svätej Rímskej Cirkvi a všetkých tu prítomných bratov v biskupstve a kňazstve.

I. KRESŤANSKÉ SVEDECTVO AKO ODPOVEĎ - II. DUCH SVEDECTVA - III. LIST SVEDECTVA - IV. SVEDECTVO KŇAZSKÉHO ZNAKU - V. MÁRIA, SVEDOK DOKONALEJ SLUŽBY BOHU - VI. SVEDECTVO BOŽIEHO SLOVA - VII. SVEDKOVIA OTCA - VIII. SVEDKOVIA ZMŔTVYCHVSTANIA - IX. MÁRIA - SVEDOK KULTÚRY - X. SVEDKOVIA EUCHARISTIE - XI. SVEDECTVO NEROZDELENÉHO SRDCA - XII. SVEDECTVO SMRTI - XIII. MÁRIA - SVEDOK DEJÍN SPÁSY - XIV. ANTISVEDECTVO - XV. SVEDECTVO SPOVEDNICE - XVI. SVEDECTVO KĽÚČOV - XVII. MÁRIA - SVEDOK RODINY - XVIII. SVEDECTVO MODLITBY - XIX. SVÄTYŇA SVEDECTVA - XX. SVEDECTVO CIRKVI - XXI. VERNÝ SVEDOK.

Ľubomír Stanček - Budete mojimi svedkami - duchovné cvičenie pre biskupov