separator.png

                BOŽIE SLOVO POČUŤ, VIDIEŤ A ŽIŤ

separator.png

     
1. Modlitba v našom živote                                                           2. Modlitba ako monológ alebo dialóg

separator.png

     
3. Ježiš nás učí modliť sa ako On                                                4. Ježišova škola modlitby

 separator.png

     
5. Výzva od Ježiša pre nás: bez prestania sa modlite               6. Príprava a sústredenosť na modlitbu

separator.png

     
7. Vnútorné podmienky modlitby                                                 8. Vonkajšie podmienky modlitby

separator.png

     
9. Formy modlitby                                                                            10. „Proste a dostanete!“

separator.png

     
 11. Ústna modlitba I.                                                                       12. Ústna modlitba II.

separator.png

     
13. Ruženec ako rozjímavá modlitba                                              14. Metóda a spôsob rozjímavej modlitby

separator.png

   rozpravat_sa_s_bohom_lubomir_stancek_(2).jpg
15. Patriť Ježišovi cez modlitbu                                                          - pokračovanie nájdete v knihe