separator.png

ČLÁNKY 

separator.png

GII01 Stanček, Ľubomír: Túžba získať Božie kráľovstvo.
In: Duchovný pastier. – ISSN 0139-861X. – Roč. 80, č. 5 (1999), s. 233-235 (3.s.).

GII02 Stanček, Ľubomír: Potrebujeme rásť vo viere.
In: Duchovný pastier. – ISSN 0139-861X. – Roč. 80, č. 5 (1999), s. 237-239 (3 s.).

GII03 Stanček, Ľubomír: Hlavný príkaz.
In: Duchovný pastier. – ISSN 0139-861X. – Roč. 80, č. 8 (1999), s. 377-379 (3 s.).

GII04 Stanček, Ľubomír: Rímskokatolícka Cirkev.
In: Denník mladých. – ISSN 1335-4590. – Roč. 80, č. 4 (1999), s. 2-5 (3 s.)

GII05 Stanček, Ľubomír: Sme si vedomí, že sme bratia a sestry Ježiša Krista?
In: Denník mladých. – ISSN 1335-4590. – Roč. 80, č. 6 (1999), s. 5-10 (5 s.).

GII06 Stanček, Ľubomír: Stretli sme sa na letnej ekumenickej konferencii vo Svite.
In: Slovo zo srdca. – ISSN 1335-6844. – Roč. 80, č. 5 (1999), s. 16. (4 s.)

GII07 Stanček, Ľubomír: Všetko obetovať.
In: Slovo zo srdca. – ISSN 1335-6844. – Roč. 80, č. 5 (1999), s. 26. (5 s.)

GII07 Stanček, Ľubomír: Všetko obetovať.
In: Duchovný pastier. – ISSN 0139-861X. – Roč. 81, č. 8 (200), s. 379-381 (3 s.).

GII08 Stanček, Ľubomír: Mária prichádza k nám a prináša dieťa Ježiša.
In: Duchovný pastier. – ISSN 0139-861X. – Roč. 81, č. 9 (2000), s. 427-428 (2 s.).

GII09 Stanček, Ľubomír: Dieťa Boh prináša svetlo na svet.
In: Duchovný pastier. – ISSN 0139-861X. – Roč. 81, č. 9 (200), s. 428-429 (2 s.).

GII10 Stanček, Ľubomír: Pozrieť sa pravde do tváre.
In: Duchovný pastier. – ISSN 0139-861X. – Roč. 81, č. 9 (2000), s. 429-431 (3 s.).

GII11 Stanček, Ľubomír: Všedný deň.
In: Duchovný pastier. – ISSN 0139-861X. – Roč. 81, č. 9 (2000), s. 431-432 (2 s.).

GII12 Stanček, Ľubomír: Tyranizujúci manžel.
In: Katolícke noviny. – ISSN 0139-8512. – Roč. 115, č. 47 (2000), s. 8.

GII13 Stanček, Ľubomír: Zjavenie Pána.
In: Duchovný pastier. – ISSN 0139-861X. – Roč. 81, č. 10 (2000), s. 470-471 (2 s.).

GII14 Stanček, Ľubomír: Slovo mladým.
In: Denník mladých. – ISSN 1335-4590. – Roč. 11, č. 1 (2001), s. 4 (2 s.).

ADF03 Stanček, Ľubomír: Perspektíva v homiletike na začiatku XXI. Storočia.
In: Acta Facultatis Theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. – ISSN 1335-8081. – Roč. 1, č. 2 (2001), s. 166-183 (17s.).

GII15 Stanček, Ľubomír: Staroba a choroba.
In: Rodina Nepoškvrnenej. – ISSN 01335-8030. – č. 1 (2003), s. 14-16 (2 s.).

GII16 Stanček, Ľubomír: Advent – čas nášho vykúpenia.
In: Katolícke noviny. – ISSN 0139-8512. – Roč. 118, č. 48 (2003), s.12.

GII17 Stanček, Ľubomír: Pozvanie na cestu.
In: Katolícke noviny. – ISSN 0139-8512. – Roč. 118, č. 49 (2003), s. 12.

GII18 Stanček, Ľubomír: Advent učí v realite s Kristom.
In: Katolícke noviny. – ISSN 0139-8512. – Roč. 118, č. 50 (2003), s. 12.

GII19 Stanček, Ľubomír: Mária prináša adventnú radosť.
In: Katolícke noviny. – ISSN 0139-8512. – Roč. 118, č. 51 (2003), s. 12.

GII20 Stanček, Ľubomír: Nový rok – možnosť znova začať.
In: Katolícke noviny. – ISSN 0139-8512. – Roč. 118, č. 52 (2003), s. 14.

ADF01 Stanček, Ľubomír: Jozef Vrablec a homiletika.
In: Duchovný pastier. – ISSN 0139-861X. – Roč. 85, č. 3 (2004), s. 162-167.

GII21 Stanček, Ľubomír: Čo od nás očakáva Boh?
In. Katolícke noviny. – ISSN 0139-8512. – Roč. 119, č. 1 (2004), s. 12.

GII22 Stanček, Ľubomír: Krst. Jedno slovo...?
In: Katolícke noviny. – ISSN 0139-8512. – Roč. 119, č. 2 (2004), s. 12.

GII23 Stanček, Ľubomír: Svadba a víno.
In: Katolícke noviny. – ISSN 0139-8512. – Roč. 119, č. 3 (2004), s. 12.

GII24 Stanček, Ľubomír: Vzťah k Svätému písmu.
In: Katolícke noviny. – ISSN 0139-8512. – Roč. 119, č. 4 (2004), s. 12.

GII25 Stanček, Ľubomír: Sväté písmo učí pravde.
In: Katolícke noviny. – ISSN 0139-8512. - Roč. 119, č. 5 (2004), s. 12.

GII26 Stanček, Ľubomír: Navzájom sa potrebujeme.
In: Katolícke noviny. – ISSN 0139-8512. – Roč. 119, č. 6 (2004), s. 12.

GII27 Stanček, Ľubomír: Áno šťastiu.
In: Katolícke noviny. – ISSN 0139-8512. – Roč. 119, č. 7 (2004), s. 12.

GII28 Stanček, Ľubomír: Byť milosrdný.
In. Katolícke noviny. – ISSN 0139-8512. – Roč. 119, č. 8 (2004), s. 12.

GII29 Stanček, Ľubomír: Pokušenie.
In: Katolícke noviny. – ISSN 0139-8512. – Roč. 119, č. 9 (2004), s.12.

GII30 Stanček, Ľubomír: Stretnutie.
In: Katolícke noviny. – ISSN 0139-8512. – Roč. 119, č. 10 (2004), s. 12.

GII31 Stanček, Ľubomír: Pokánie.
In: Katolícke noviny. – ISSN 0139-8512. – Roč. 119, č. 11 (2004), s. 12.

GII32 Stanček, Ľubomír: Zodpovednosť navzájom.
In: Katolícke noviny. – ISSN 0139-8512. – Roč. 119, č. 12 (2004), s. 12.

GII33 Stanček, Ľubomír: Odpustenie.
In: Katolícke noviny. – ISSN 0139-8512. – Roč. 119, č. 13 (2004), s. 12.

GII34 Stanček, Ľubomír: Pašie.
In: Katolícke noviny. – ISSN 0139-8512. – Roč. 119, č. 14 (2004), s.12.

GII35 Stanček, Ľubomír: Zmŕtvychvstalý Kristus – naša istota.
In: Katolícke noviny. – ISSN 0139-8512. – Roč. 119, č. 15 (2004), s. 12.

GII36 Stanček, Ľubomír: O pokoji.
In: Katolícke noviny. – ISSN 0139-8512. – Roč. 119, č. 16 (2004), s. 12.

GII37 Stanček, Ľubomír: Ježiš sa pýta na našu lásku.
In: Katolícke noviny. – ISSN 0139-8512. – Roč. 119, č. 17 (2004), s.12.

GII38 Stanček, Ľubomír: Je potrebné prosiť o duchovné povolania.
In: Katolícke noviny. – ISSN 0139-8512. – Roč. 119, č. 18 (2004), s. 12.

GII39 Stanček, Ľubomír: Právo na lásku.
In: Katolícke noviny. – ISSN 0139-8512.- Roč. 119, č. 19 (2004), s. 12.

GII40 Stanček, Ľubomír: Učme sa od Ježiša milovať.
In: Katolícke noviny. – ISSN 0139-8512. – Roč. 119, č. 20 (2004), s. 12.

GII41 Stanček, Ľubomír: Budovať jednotu.
In: Katolícke noviny. – ISSN 0139-8512. - Roč. 119, č. 21 (2004), s. 12.

GII42 Stanček, Ľubomír: V Duchu Svätom.
In: Katolícke noviny. – ISSN 0139-8512. – Roč. 119, č. 22 (2004), s. 12.

GII43 Stanček, Ľubomír: Milované tajomstvo.
In: Katolícke noviny. – ISSN 0139-8512. – Roč. 119, č. 23 (2004), s. 12.

GII44 Stanček, Ľubomír: Choď v pokoji.
In: Katolícke noviny. – ISSN 0139-8512. – Roč. 119, č. 24 (2004), s. 12.

GII45 Stanček, Ľubomír: Kto je pre mňa Ježiš?
In: Katolícke noviny. – ISSN 0139-8512. – Roč. 119, č. 25 (2004), s. 12.

GII46 Stanček, Ľubomír: Povolanie.
In: Katolícke noviny. – ISSN 0139-8512. – Roč. 119, č. 26 (2004), s. 12.

GII47 Stanček, Ľubomír: Oslovenie v čase.
In: Katolícke noviny. – ISSN 0139-8512. – Roč. 119, č. 27 (2004), s. 12.

GII48 Stanček, Ľubomír: Si môj blížny.
In: Katolícke noviny. – ISSN 0139-8512. – Roč. 119, č. 28 (2004), s. 12.

GII49 Stanček, Ľubomír: Aktuálne zamyslenie.
In: Katolícke noviny. – ISSN 0139-8512. – Roč. 119, č. 29 (2004), s. 12.

GII50 Stanček, Ľubomír: Modlime sa.
In: Katolícke noviny. – ISSN 0139-8512. – Roč. 119, č. 30 (2004), s. 12.

GII51 Stanček, Ľubomír: Mamona.
In: Katolícke noviny. – ISSN 0139-8512. – Roč. 119, č. 31 (2004), s. 12.

GII52 Stanček, Ľubomír: Bdelosť.
In: Katolícke noviny. – ISSN 0139-8512. – Roč. 119, č. 32 (2004), s. 12.

GII53 Stanček, Ľubomír: Naša Nanebovzatá Panna Mária.
In: Katolícke noviny. – ISSN 0139-8512. – Roč. 119, č. 33 (2004), s. 12.

GII54 Stanček, Ľubomír: Spása je aj v našich rukách.
In: Katolícke noviny.- ISSN 0139-8512. – Roč. 119, č. 34 (2004), s. 12.

GII55 Stanček, Ľubomír: Pokora kontra pýcha.
In: Katolícke noviny. – ISSN 0139-8512. – Roč. 119, č. 35 (2004), s. 12.

GII56 Stanček, Ľubomír: Múdrosť.
In: Katolícke noviny. – ISSN 0139-8512. – Roč. 119, č. 36 (2004), s. 12.

GII57 Stanček, Ľubomír: Svet má márnotratných synov.
In: Katolícke noviny. – ISSN 0139-8512. – Roč. 119, č. 37 (2004), s. 12.

GII58 Stanček, Ľubomír: Predvídavosť.
In: Katolícke noviny. – ISSN 0139-8512. – Roč. 119, č. 38 (2004), s. 12.

GII59 Stanček, Ľubomír: Boh nás stvoril jedného pre druhého.
In: Katolícke noviny. – ISSN 0139-8512. – Roč. 119, č. 39 (2004), s. 12.

GII60 Stanček, Ľubomír: Sila viery.
In: Katolícke noviny. – ISSN 0139-8512. – Roč. 119, č. 40 (2004), s. 12.

GII61 Stanček, Ľubomír: Vďačnosť.
In: Katolícke noviny. – ISSN 0139-8512. – Roč. 119, č. 41 (2004), s. 12.

GII62 Stanček, Ľubomír: Modlitba je zrkadlom života.
In: Katolícke noviny. – ISSN 0139-8512. – Roč. 119, č. 42 (2004), s. 12.

GII63 Stanček, Ľubomír: Farizej a mýtnik.
In: Katolícke noviny. – ISSN 0139-8512. – Roč. 119, č. 43 (2004), s. 12.

GII64 Stanček, Ľubomír: Šťastný Zachej.
In: Katolícke noviny. – ISSN 0139-8512. – Roč. 119, č. 44 (2004), s. 12.

GII65 Stanček, Ľubomír: Verím v život večný.
In: Katolícke noviny. – ISSN 0139-8512. – Roč. 119, č. 45 (2004), s. 12.

GII66 Stanček, Ľubomír: Život.
In: Katolícke noviny. – ISSN 0139-8512. – Roč. 119, č. 46 (2004), s. 12.

GII67 Stanček, Ľubomír: Kristus žije a kraľuje.
In: Katolícke noviny. – ISSN 0139-8512. – Roč. 119, č. 47 (2004), s. 12.

GII68 Stanček, Ľubomír: Bližšie k Bohu.
In: Katolícke noviny. – ISSN 0139-8512. – Roč. 119, č. 48 (2004), s. 12.

GII69 Stanček, Ľubomír: Pravý advent.
In: Katolícke noviny. – ISSN 0139-8512. – Roč. 119, č. 49 (2004), s. 12.

GII70 Stanček, Ľubomír: Zodpovednosť za povolanie kresťana.
In: Duchovný pastier. – ISSN 0139-861X. – Roč. 85, č. 5 (2004), s. 331-332. (2 s.).

GII71 Stanček, Ľubomír: Mám svoje miesto v Cirkvi?.
In: Duchovný pastier. – ISSN 0139-861X. – Roč. 85, č. 5 (2004), s. 334-335 (2 s.).

GII72 Stanček, Ľubomír: Kto je môj blížny.
In: Duchovný pastier. – ISSN 0139-861X. – Roč. 85, č. 5 (2004), s. 338-339 (2 s.).

GII73 Stanček, Ľubomír: Priority vzťahu k Bohu a blížnym.
In: Duchovný pastier. – ISSN 0139-861X. - Roč. 85, č. 6 (2004), s. 340-341 (3s.).

GII74 Stanček, Ľubomír: O modlitbe Pána Ježiša.
In: Duchovný pastier. – ISSN 0139-861X. – Roč. 85, č. 6 (2004), s. 343-344 (2 s.).

GII75 Stanček, Ľubomír: Priority života v oblasti mať a vlastniť.
In: Duchovný pastier. – ISSN 0139-861X. – Roč. 85, č. 6 (2004), s. 380-381 (3 s.).

GII76 Stanček, Ľubomír: Zodpovedne pristupovať k životu.
In: Duchovný pastier. – ISSN 0139-861X. – Roč. 85, č. 6 (2004), s. 382-383 (2 s.).

ADF02 Stanček, Ľubomír: Slovo Božie slovo novonarodeného.
In: Duchovný pastier. – ISSN 0139-861X. – Roč. 87, č. 10 (2006), s. 452-458 (6 s.).

GII77 Stanček, Ľubomír: Štvrtá pôstna nedeľa „C“. Piata pôstna nedeľa „C“.
In: Duchovný pastier. - ISSN 0139-816X. - Roč. 88., č.2, (2007), s. 96-99 (4 s.).

GII78 Stanček, Ľubomír: Dvanásta nedeľa v cezročnom období „C“ – Narodenie sv. Jána Krstiteľa.
In: Duchovný pastier. - ISSN 0139-816X. – Roč. 88, č.3, (2007), s. 148-150 (3 s.).

GII79 Stanček, Ľubomír: Zmŕtvychvstalý Ježiš a zmysel každej nedele.
In: Apoštol Božieho Milosrdenstva. - ISSN 1335-2318. – Roč. 11, č. 41 (2007), s. 8-9 (2 s.).

GII80 Stanček, Ľubomír: Memento pred prázdninami a dovolenkou.
In: Apoštol Božieho Milosrdenstva. - ISSN 1335-2318. - Roč. 11, č. 42 (2007), s. 12-13 (2 s.).

GII81 Stanček, Ľubomír: Memento smrť.
In: Apoštol Božieho Milosrdenstva. – ISSN 1335-2318. - Roč. 11, č. 43 (2007), s. 10-12 (2.s).

Gll08Stanček, Ľubomír: Boh chce v nás kráľovať / Ľubomír Stanček.
In: Apoštol Božieho milosrdenstva. - ISSN 1335-2318. - Roč. 13, č. 50 (2009), s. 9-11 (3 s.).

GII Stanček, Ľubomír: My všetci potrebujeme Boha / Ľubomír Stanček.
In: Apoštol Božieho milosrdenstva. - ISSN 1335-2318. - Roč. 12, č. 48 (2008), s. 3-5 (3 s.).

Gll08 Stanček, Ľubomír: Ježiš si praje, aby sme venovali pozornosť Božiemu milosrdenstvu / Ľubomír Stanček.
In: Apoštol Božieho milosrdenstva. - ISSN 1335-2318. - Roč. 14, č. 53 (2010), s. 15 - 19 (4 s.). 

Potvrdenie o vykonaní pedagogickej činnosti na Vyššej škole humanistično-ekonomickej vo Wroclawku v dňoch 14. - 19.7.2010

GII08 Stanček, Ľubomír: Ovocie adventu závisí od nás.
In: Rodina Nepoškvrnenej - ISSN 1335-8030. - Roč. 19, č. ť (2010), s. 2-5 (4 s.)

Potvrdenie o účasti na medzinárodnej vedeckej konferencii pod názvom: Dialóg ako cesta spolužitia v Levoči zo dňa 7.10.2011

Potvrdenie o výstúpení so svojim vyžiadaným príspevkom: Vedieť sa presadiť v sociálnej oblasti. Vedecká konferencia: Nové aspekty sociálnej práce a III. ktorá sa konala dňa 29.4.2011

Potvrdenie o účasti na medzinárodnej konferencii vo Wroclawku dňa 14. 2. 2011 s príspevkom Rétorika učí pedagogike a afirmácii človeka ako osoby.

Potvrdenie o vykonaní pedagogickej pastorácie na Vyššej škole humanistično-ekonomickej vo Wroclawku v dňoch 14.-19.2.2011

Potvrdenie o vykonaní pedagogickej činnosti na Vyššej škole humanistično-ekonomickej vo Wroclawku v dňoch 14.2.2011

Potvrdenie o vykonaní pedagogickej pastorácie na Vyššej škole humanistično-ekonomickej vo Wroclawku v dňoch 14.10.2011

Bohorodička v učení Jána Pavla II., s. 82 až 95

Rétorika učí pedagogike afirmácií človeka, s.127 až 145 v knihe Pedagogia afirmacii czɬowieka jako osoby, Wrocɬavewk, 2011

Pedagogicke, didakticke atechnologicke aspekty audiiovizuálnych médií vo výchovnom kontexte v Cirkvi, v knihe Pedagogika religii w kontekscie edukacijnym, Wrocɬavewk 2011 na s.127 až 140

Homílie a príhovory Jána Pavla II. a Slovensko, v knihe Pedagogia afirmacii czɬowieka jako osoby, Wrocɬavewk 2011

V dňoch 24-25.2.2012 sa konala medzinárodná konferencia, ktorú organizovali kúpele Bardejov a Pedagogická bohoslovecká fakulta v Prešove. Zúčastnili sa na nej so svojimi prednáškami z viacerých štátov napr. Rusko, Ukrajina, Poľsko, Česká republika. Vystúpilo viac ako 30 prednášajúcich, medzi nimi boli viacerí pravoslávni otcovia biskupi. Za KU-TF-TI Spišská Kapitula vystúpil Prof. Ľubomír Stanček s prednáškou Rétorika učí afirmácii. Jednalo sa o vydarenú akciu v rámci ekumenizmu.

Padagogika wobec ikonosfery, Włocławek, ISBN 978-83-61609-30-8, Ikona Cirkvi str. 149 (10 str.)
 
  • 2014
Pedagogiczny potenciał v Biblii, Włocławek,  ISBN 978-83-61609-39-1, Pedagogiczny potenciał homilie v Biblii, s. 113-126

Apoštol Božieho Milosrdenstva č.1/2014, č. 69, ISSN 1335-2318, roč. XVII., čl. Zmŕtvychvstalý Ježiš, darca pokoja, s. 11-14